Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Будівельний паспорт

Схема забудови земельної ділянки

Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці.

Будівельний паспорт

До складу будівельного паспорта входять:

пакет документів, наданий замовником 

схема забудови земельної ділянки

пам’ятка замовнику індивідуального будівництва

Центри надання адміністративних послуг

Центри надання адміністративних послуг та Єдиний державний портал адміністративних послуг здійснють видачу будівельного паспорту.

 1. Заява на видачу будівельного паспорта
  Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних
 2. Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію
 3. Ескізні наміри забудови
  Місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо
 4. Проект будівництва
  За наявності
 5. Згода співвласників земельної ділянки, засвідчена в установленому порядку
Акти, якими передбачено:
Пункт 2.2, Додаток 1, Пункт 2.1 Порядку, Пункт 2.1 Порядку, Пункт 2.1 , Пункт 2.1 Порядку, Наказ, Мінрегіон України, Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, №103, від 05.07.2011
Безоплатно

Будівельний паспорт надається на безоплатній основі

10 робочих днів

Протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів

 1. Особисто
 2. Онлайн

Будівельний паспорт складається у двох примірниках. Перший примірник надається замовнику, другий примірник постійно зберігається в архіві уповноваженого органу містобудування та архітектури, який видав будівельний паспорт.

 1. Неподання повного пакета документів
 2. Невідповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, детальним планам територій, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов і обмежень. Видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Технічні умови щодо інженерного забезпечення отримуються замовником самостійно. Електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта зберігається в базі даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера. У разі необхідності, при втраті замовником оригінального примірника будівельного паспорта, його дублікат надається відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про видачу дубліката будівельного паспорта.