Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії

Користувачі, які в установленому цим Кодексом порядку виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії від відповідного ОСР.

 Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії має бути укладений по усіх точках приєднання електроустановок Користувача на території відповідного ОСР, а також по точках приєднання споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж інших власників, які не є ОСР або ОМСР.

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії

Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії визначає зобов’язання ОСР забезпечити розподіл електричної енергії в межах замовленого Користувачем обсягу потужності за тарифами, що встановлюються НКРЕКП (Регулятор).

Форма Типового договору  про надання послуг з розподілу електричної енергії  затверджена постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (Додаток 3)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

НКРЕКП  здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання електричної енергії;

Електропостачальник
 1. Заява-приєднання
 2. Паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії
 3. Однолінійна схема електропостачання об'єкта

  У разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше

 4. Відомості щодо розрахункових засобів обліку (тип, марка, технічні характеристики)

  У разі укладення відповідного договору щодо об'єктів, які вводяться в експлуатацію вперше

 5. «Порядок розрахунків»;

  За необхідності

 6. Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень

  За наявності

 7. Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін
 8. Порядок розрахунку втрат електроенергії в мережах споживача
 9. Довідка про перелік субспоживачів
 10. Дані розрахункових засобів обліку субспоживачів
 1. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для фізичної особи - підприємця)
 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців (для юридичної особи)
 3. Акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача
  В разі необхідності
Приклади документів:
Акти, якими передбачено:
п. 3, Наказ, Мінпраці України, Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, №260, від 08.06.2001
пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, пп. 1.3. п. 2, Наказ, Держкомлісгосп України, Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини, №42, від 19.02.2007
Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Пункт 5.4 Правил, Постанова, Нацкомелектроенергетики, Про затвердження Правил користування електричною енергією, №28, від 31.07.1996
п. 2.3., Наказ, Мінагрополітики України, Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання, №690, від 21.11.2006

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву та документи, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.
Упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, ОСР має надати Заявнику для підписання два примірники договору про надання послуг з розподілу електричної енергії. Якщо передбачається укладання договору із Заявником, потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР примірника договору про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 робочих днів.
Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР підписаний у двох примірниках договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.
ОСР протягом 3 робочих днів повинен підписати договір та повернути один із його примірників Заявнику.

 1. Подання неповного пакету документів
 2. Приєднання електроустановки Замовника здійснене з порушенням вимог розділу IV Кодексу систем розподілу
 3. Обсяг замовлених послуг (замовлена потужність) перевищує дозволену потужність згідно з договором приєднання
 4. Пропускна спроможність системи є недостатньою для забезпечення замовленої потужності
 5. Засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку
 6. Електроустановка Замовника не приєднана до систем розподілу

Дії ОСР при наявності підстав для відмови у доступі до системи розподілу:

1) повідомлення протягом 3 днів про відмову з обґрунтуванням її причини;

2) надання інформації щодо порядку приєднання до системи розподілу (збільшення приєднаної потужності);

3) надання пропозицій Заявнику про можливість укладання договору про надання послуг з розподілу на обсяг дозволеної до використання потужності за договором з приєднання;

4) надання інформації щодо обґрунтованого строку/терміну, необхідного для створення резерву пропускної спроможності мереж відповідно до затвердженого Регулятором плану розвитку системи передачі або системи розподілу.

Акти, якими передбачено:
11.3.7. пункт Кодексу 11.3.14. пункт Кодексу , Кодекс, Нацком.енергетики, ком.послуг, Про затвердження Кодексу систем розподілу, №310, від 14.03.2018

Спірні питання між споживачем та постачальником електричної енергі розглядаються в межах наданих законодавством повноважень Національною комісією, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та судом.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань доступу/приєднання до електричних мереж. Розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Під час розгляду скарг, вирішення спорів має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів. До прийняття рішення по суті спірного питання може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

До договору, укладення якого передбачено Правилами користування електричною енергією, за взаємною згодою сторін можуть бути оформлені додатки. В додатках до відповідного договору обумовлюються технічні та організаційні особливості врегулювання відносин між сторонами. Додатки мають не суперечити законодавству України, в тому числі Правилам та нормативно-технічним документам.