Дотримання вимог щодо порядку відкриття банківського рахунку фізичної особи-підприємця

Відкриття банківського рахунку фізичної особи-підприємця

 1. Заява про відкриття поточного рахунку фізичної особи-підприємця
  Як правило надається та заповнюється безпосередньо в відділенні банку
 2. Картка зі зразками підписів
  Надається безпосередньо в відділенні банку. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.
 3. Документ, що посвідчує особу, яка подає документи
 4. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
  Не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
Приклади документів:
Не визначено
 1. Особисто
 2. Онлайн

Уточнюйте наявність онлайн послуги у свого банку

Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків є не чинними та \ або містять не достовірну інформацію на час їх подання банку. За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану. Банк зобов'язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації та верифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим. (п. 2.9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, завтердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003  № 492).

  Цю процедуру можна пройти онлайн