Дотримання вимог щодо порядку відкриття банківського рахунку юридичної особи

Договір банківського рахунку юридичної особи
 1. Заява про відкриття поточного рахунку юридичної особи
  Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа
 2. Картки із зразками підписів і відбитка печатки
  Картка із зразками підпису нотаріально посвідчується. Відпиток печатки подається за наявності. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до нього, та документів, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб. Нотаріус перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності - отже, перед візитом до нотаріуса необхідно підготувати статут юридичної особи, або опис державного реєстратора з кодом доступу до статуту в електронній формі, виписку з реєстру, протокол про призначення керівника, наказ про призначення керівника юридичної особи. також перед візитом до нотаріуса Вам необхідно буде попередньо зв'язатись з банком та взнати реквізити банку, які необхідно буде внести до картки із зразками підписів.
 3. Документ, що посвідчує особу, яка подає документи
  Для відкриття рахунку до банку має безпосередньо звернутись керівник юридичної особи, або інша особа, яка матиме право розпорядження рахунком
 4. Документ, що підтверджує повноваження представника юридичної особи
  Таким документом може бути довіреність юридичної особи або документами, що засвідчують службове становище і повноваження її керівника
 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків
Приклади документів:
Зареєстрований установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення)

Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.

Копія документу має бути засвідчена нотаріально або може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо клієнт пред'явив оригінал цього документу.

Акти, якими передбачено:
п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, п. 3.1, Постанова, Національний банк, Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, №492, від 12.11.2003
Не визначено
 1. Особисто
 2. Онлайн

Уточнюйте наявність онлайн послуги у свого банку

Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків є не чинними та \ або містять не достовірну інформацію на час їх подання банку. За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

Банк має право витребувати від клієнта інші документи та відомості, крім визначених цією Інструкцією, з метою ідентифікації та верифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану. Банк зобов'язаний відмовитися від відкриття рахунку, якщо здійснення ідентифікації та верифікації клієнта відповідно до вимог законодавства України є неможливим. (п. 2.9 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, завтердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003  № 492).

  Цю процедуру можна пройти онлайн