Дотримання вимог щодо обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків

Суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій повинні приймати спеціальні платіжні засоби (платіжні картки) для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги).

Від обов'язкового приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків звільняються:

- заклади громадського харчування закритого типу, які обслуговують які обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад Збройних Сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, працівників промислових підприємств, підприємства торгівлі з торговельною площею до 20 кв. метрів (крім автозаправних станцій);

- суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 25 тис. осіб.

(пункт 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 29.09.2010 р. "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з викоистанням спеціальних платіжних засобів".).

Договір між суб'єктом господарювання і еквайром

Договір між еквайром і торговцем надає право торговцю приймати до оплати електронні платіжні засоби певної платіжної системи з дотриманням її правил та виконувати інші операції, визначені цим договором.

 1. Вимоги до здійснення операцій з використанням електронного платіжного засобу

  Торговець зобов'язаний здійснювати операції з використанням електронного платіжного засобу лише в присутності користувача, якщо інше не узгоджено з користувачем або не передбачено правилами платіжної системи для окремих видів операцій.

  Еквайр (банк або компанія, що надає послуги технологічного, інформаційного обслуговувння розрахунків, які здійснюються з застосуванням платіжних систем через банкомати, POS-термінали тощо) не має права зобов'язувати торговця, а торговець не має права вимагати від користувача введення ПІНу як засобу його ідентифікації, якщо це не передбачено правилами платіжної системи та/або умовами використання електронного платіжного засобу, установленими емітентом.

  Торговець не має права вимагати від користувача підписання квитанції платіжного термінала або інших первинних документів, що підтверджують здійснення платіжної операції, якщо користувач увів ПІН у процесі здійснення операції та інше не встановлено правилами платіжної системи.

  Торговець має право відмовитися від здійснення платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу в порядку, установленому договором з еквайром, у разі:

  1) закінчення терміну дії електронного платіжного засобу, якщо немає необхідних ознак його платіжності, тощо;

  2) невідповідності між підписом на електронному платіжному засобі та підписом на паперовому документі, який оформляється за результатами операції, або неправильного введення ПІНу;

  3) відмови користувача надати документ, що ідентифікує його особу, у випадках, передбачених законодавством України, або якщо було виявлено, що особа не має права використовувати електронний платіжний засіб;

  4) неможливості виконання авторизації у зв'язку з технічними причинами;

  5) відсутності підпису на електронному платіжному засобі, якщо це передбачено правилами платіжної системи;

  6) отримання негативного коду авторизації від емітента електронного платіжного засобу.

  Торговець зобов'язаний:

  1) дотримуватися правил здійснення платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу та процедур безпеки, установлених договором з еквайром;

  2) не надавати даних про користувача особам, які не мають на це законного права або повноважень, і не дозволяти їм використовувати за призначенням електронний платіжний засіб;

  3) не копіювати електронного платіжного засобу чи його реквізитів та не вносити повного номера електронного платіжного засобу до облікових книг та/або до електронних баз даних комп'ютерних програм торговця тощо.

  Еквайр зобов'язаний розглядати скарги щодо платіжних операцій, які опротестовуються користувачем, емітентом або платіжною організацією платіжної системи, у спосіб і строки, передбачені законодавством України та правилами платіжної системи.

  Переказ між еквайрами і суб'єктами господарювання за операціями з використанням електронних платіжних засобів, здійснених резидентами і нерезидентами на території України, у тому числі через мережу Інтернет, здійснюється виключно в гривнях.

 2. Вимоги щодо кількості платіжних терміналів

  Кількість платіжних терміналів повинна становити не менше ніж 50 відсотків кількості реєстраторів розрахункових операцій, а у разі наявності одного реєстратора розрахункових операцій суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити приймання спеціальних платіжних засобів (пункт 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 878 від 29.09.2010 р. "Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з викоистанням спеціальних платіжних засобів.).

Є платежі

Розмір платежу визначається умовами договору з еквайром.

Штрафи за відсутність платіжного терміналу.

- у разі обмеження або відмову в реалізації прав споживачів на розрахуно платіжною карткою - штраф у розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(пункт 12 частини першої статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів").

- у разі недотримання установлених законодавством вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів - штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне порушення протягом року - штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(стаття 163-15 Кодесу про адміністративні правопорушення України).