складення акту технічного стану пам'ятки

  1. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
  2. Обласні державні адміністрації
  3. Районні місцеві державні адміністрації
  4. Київська міська державна адміністрація
  5. Севастопольська міська державна адміністрація
  6. Виконавчі органи сільських, селищних рад
  7. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
  8. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)

Районні державні адміністрації, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради можуть укладати охоронні договори (та відповідно акти технічного стану) на пам'ятки в межах повноважень, делегованих органом охорони культурної спадщини вищого рівня відповідно до закону.

 

Акти, якими передбачено:
Пункт 17 частини першої статті 6; Пункт 11 частини другої статті 6, Закон, Верховна Рада України, Про охорону культурної спадщини, №1805-III, від 08.06.2000

Акт технічного стану поновлюється не рідше ніж раз на 5 років. Якщо
стан пам'ятки значно змінився (після проведення ремонтних,
реставраційних та інших робіт чи внаслідок дії чинників, що
призвели до руйнування або пошкодження), - у п'ятиденний термін
після його зміни

форма акта технічного стану пам'ятки затверджена Наказом Держбуду від 30 січня 2002 р. N 21