Розроблення та затвердження детального плану території

Затверджений детальний план території

Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.

 1. Міські ради (міста обласного значення)
 2. Міські (міста районного значення), сільські, селищні ради
 3. Міські ради (міста зі спеціальним статусом)
 4. Районні місцеві державні адміністрації
 5. Виконавчі органи сільських, селищних рад
 6. Виконавчі органи міських рад (міста обласного значення)
 7. Виконавчі органи міських рад (міста районного значення)

Детальний план території у межах населеного пункту розглядається і затверджується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, а за відсутності затвердженого в установленому цим Законом порядку плану зонування території - відповідною сільською, селищною, міською радою.

Детальний план території за межами населеного пункту розглядається і затверджується відповідною районною державною адміністрацією

 1. Розгляд містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою

  Результати розгляду проектів містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою враховуються під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проектів.

 2. Погодження містобудівної документації органами виконавчої влади

  Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають спеціально уповноваженому органові містобудування та архітектури свої висновки.

  У разі ненадання письмових висновків до проекту містобудівної документації протягом 20 днів з дня надходження інформації про розгляд містобудівної документації такий проект вважається погодженим цими органами.

 3. Проведення громадських слухань
  Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.
  Експертиза генеральних планів міст проводиться після проведення громадстких слухань їх проектів щодо врахування громадських інтересів відповідно до ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555 

   

Акти, якими передбачено:
частина третя ст. 20, частина дванадцята ст. 17 , ст. 21, Частина друга ст. 20, Закон, Верховна Рада України, Про регулювання містобудівної діяльності, №3038-VI, від 17.02.2011
Є платежі
Вартість розроблення містобудівної документації.
Розмір: Договірна ціна .
Період: одноразово.

фінансування розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї здійснюється відповідно до укладеного договору

Організація розроблення детальних планів територій або внесення змін до них здійснюється шляхом забезпечення:
оприлюднення рішення про розроблення або внесення змін;
визначення розробника та укладання договору з урахуванням законодавства про публічні закупівлі;
складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення або внесення змін;
надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання;
фінансування розроблення або внесення змін відповідно до укладеного договору;
надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної відповідно до вимог законодавства;
здійснення контролю за розробленням або внесенням змін;
узгодження проекту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад;
проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів
розгляду проекту архітектурно-містобудівною радою;
подання на затвердження завершеного проекту. 

Відносини між замовником та розробником містобудівної документації в процесі розроблення, затвердження або внесення до неї змін регулюються договором, складеним відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

Непроведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів

За потреби.

Рішення щодо внесення змін у містобудівну документацію приймається на підставі:
результатів моніторингу її реалізації, який проводиться відповідно до Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом  Мінрегіону від 01.09.2011 N 170, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 07.11.2005 за N 1268/20006;
виникнення умов для зміни масштабів та характеру розвитку населеного пункту;
змін у видах функціонального використання окремих територій;
необхідності вирішення екологічних та інженерних питань;
виникнення потреби у розміщенні об'єктів державного, регіонального значення, а також таких, що забезпечують громадські інтереси;
необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів. 

Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів.

На підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Детальний план території розробляється длятериторій житлових районів, мікрорайонів, кварталів нової забудови, комплексної реконструкції кварталів, мікрорайонів застарілого житлового фонду, територій виробничої, рекреаційної та іншої забудови. Послідовність розроблення та площі територій, для яких розробляються детальні плани, визначає відповідний уповноважений орган містобудування та архітектури відповідно до генерального плану населеного пункту, а якщо територія розташована за межами населеного пункту, відповідно до схеми планування території району (в разі відсутності адміністративного району - відповідно до схеми планування території Автономної Республіки Крим, області).