Видача технічних умов приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок

Отримання технічних умов приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок

Відповідна електропередавальна організація незалежно від форми власності
  1. Заява про приєднання електроустановки певної потужності
  2. Копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об'єктом або, за відсутності об'єкта, право власності чи користування земельною ділянкою
  3. Ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозованої точки приєднання
  4. Копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше)
  5. Копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою
  6. Копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (за потреби)
Є платежі

Вартість послуг встановлюється відповідною електропередавальною організацією

Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви

Не пізніше 10 робочих днів від дня подання заяви замовника про приєднання електроустановки та 20 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником магістральних/міждержавних електричних мереж електропередавальна організація забезпечує безоплатну видачу заявнику проекту договору про приєднання до електричних мереж та підписаних технічних умов, які є невід'ємною частиною договору про приєднання

Подання неповного пакету документів

У разі відсутності повного комплекту документів, що додаються до заяви про приєднання електроустановки певної потужності, електропередавальна організація протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви повідомляє про це замовнику та повертає заяву про приєднання з додатками без розгляду.

Регулятор забезпечує розгляд скарг на дії учасників ринку (крім скарг на дії споживачів) і вирішення спорів між учасниками ринку в порядку, затвердженому Регулятором.

Рішення Регулятора може бути оскаржено у судовому порядку.

до нестандартного приєднання відноситься - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника та перевищує наступні показники: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;