Видача технічних умов на підключення споживачів до розподільчих теплових мереж

Видача технічних умови на підключення споживачів до розподільчих теплових мереж

Технічні умови на підключення споживачів до розподільчих теплових мереж
  1. Заява про надання технічних умов на підключення споживачів до теплових мереж
  2. Опитувальний лист щодо підключення споживача до теплових мереж
  3. Ситуаційний план розміщення об’єкта
  4. Копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою
Є платежі
Вартість послуг з надання технічних умов на підключення споживача до розподільчих теплових мереж.
Розмір: ціна договірна.
Період: Одноразово.

Відповідно до ч. 6 ст. 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" порядок визначення вартості послуг з надання ТУ визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади або державними колегіальними органами, однак для ТУ з теплопостачання такий порядок не визначений

Технічні умови надаються протягом 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви.

При опрацюванні матеріалів для видачі технічних умов теплотранспортуюча організація згідно з ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі",Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Мінпаливенерго від 14.02.2007 N 71, Правилами технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України, затвердженими наказом Держбуду від 19.01.99 N 9, визначає основні параметри підключення, визначені Правилами.

  1. Недотримання Правил надання технічних умов на підключення до теплових мереж
  2. Відсутність технічних можливостей на приєднання споживача до теплової мережі

Одноразово. Технічні умови є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника.

Технічні умови повинні відповідати законодавству, містити достовірну інформацію та обґрунтовані вимоги до об’єктів будівництва, а також відповідати намірам заявника щодо забудови земельної ділянки (частина третя ст. 30 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності". Однак законодавством не передбачено механізму оскарження обгрунтованості технічних умов.