Здійснення заставних закупівель

Зарахування до державного інтервенційного фонду об'єкта державного цінового регулювання - предмета застави

Заставна закупівля - зарахування до державного інтервенційного фонду 
об'єкта державного цінового регулювання - предмета застави у разі, 
коли бюджетна позика та/або плата за її використання не були погашені
у строк, передбачений договором.

Порядок здійснення заставних закупівель не затверджено.

Безоплатно