Взяття на облік об’єкта культурної спадщини

1. Занесення об'єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини;

2. Відмова в занесенні об’єкта культурної спадщини до Переліку об’єктів культурної спадщини;

Уповноважений орган розглядає питання про занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку за власною ініціативою або за зверненням фізичних, юридичних осіб або інших громадських формувань.

Рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку

Рішення приймається у формі розпорядження голови місцевої державної адміністрації або акта Ради міністрів Автономної Республіки Крим

  1. Обласні державні адміністрації
  2. Київська міська державна адміністрація
  3. Севастопольська міська державна адміністрація
  4. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим

Якщо об’єкт розміщений на території двох або більше адміністративно-територіальних одиниць, взяття на облік забезпечується спільним рішенням відповідних уповноважених органів.

фотофіксації об’єкта
фото загального вигляду, фото об’єкта в контексті (навколишньому середовищі), фото найбільш цінних (характерних) елементів об’єкта, фото рухомих об’єктів (деталей), фото загроз (дії негативних чинників)
історична довідка
історична довідка, яка містить інформацію про автентичність об’єкта, його цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду, дані історико-архівних досліджень, архітектурних, мистецтвознавчих, бібліографічних та містобудівних вишукувань. АБО витяг із наукового звіту дослідника археологічної спадщини.
Безоплатно

Рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку приймається у формі розпорядження голови місцевої державної адміністрації або акта Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яке має містити таку інформацію про об’єкт:

найменування;

власник або уповноважений ним орган (у разі наявності);

місцезнаходження;

дата утворення;

вид;

автентичність (збережено, збережено частково);

цінність об’єкта з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду.

  1. Поштою
  2. Онлайн

Рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Переліку в день прийняття оприлюднюється на веб-сайті уповноваженого органу.

  1. неподання документів
  2. відсутність в історичній довідці обґрунтувань автентичності об’єкта, його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду

В занесенні об’єкта культурної спадщини до Переліку може бути відмовлено в разі розгляду документів за зверненням фізичних, юридичних осіб або інших громадських формувань. 

Відмова уповноваженого органу не перешкоджає повторному поданню документів з врахуванням зауважень уповноваженого органу.

в судовому порядку

Вилучення щойно виявленого об’єкта культурної спадщини з Переліку допускається лише у разі прийняття Мінкультури рішення про відмову в занесенні об’єкта культурної спадщини до Реєстру у зв’язку із невідповідністю його критеріям, якщо уповноваженим органом протягом шести місяців з дня отримання відмови не подано документи, визначені пунктом 1 розділу IV Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, для занесення цього об’єкта культурної спадщини до Реєстру.