Застосування тимчасового адміністративне регулювання цін

Встановлення тимчасового адміністративне регулювання цін

Тимчасове адміністративне регулювання цін - комплекс адміністративних заходів, 
спрямованих на упередження чи зупинку спекулятивного або узгодженого встановлення 
цін продавцями та/або покупцями об'єктів державного цінового регулювання на 
організованому аграрному ринку, яке не може бути виправлено за стандартними 
процедурами державних інтервенцій.
Кабінет Міністрів України

Рішення про запровадження режиму адміністративного
регулювання для окремого об'єкта державного цінового регулювання
приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Аграрного
фонду.

Безоплатно

Режим адміністративного регулювання поширюється на правовідносини, які виникають як на організованому, так і на неорганізованому ринках України з окремим об'єктом державного цінового регулювання. Кабінет Міністрів України може застосовувати будь-який з таких видів адміністративного регулювання або їх комбінацію: а) обмеження рівня торгової націнки (знижки) на гуртовому або роздрібному ринку визначеного об'єкта цінового регулювання; б) встановлення граничних рівнів рентабельності до витрат: переробників товару, якщо внаслідок такої переробки виробляється об'єкт державного цінового регулювання; осіб, які надають послуги із зберігання (схову) об'єктів державного цінового регулювання; в) встановлення граничних цін продажу об'єкта державного цінового регулювання на рівні максимальної інтервенційної ціни або його придбання на рівні мінімальної інтервенційної ціни (тільки на період від дати надіслання подання до органів Антимонопольного комітету України до дати прийняття ними висновку щодо наявності узгоджених дій суб'єктами ринку та/або рішення на захист економічної конкуренції). Скасування режиму адміністративного регулювання відбувається у разі, якщо: а) закінчується строк дії режиму адміністративного регулювання; б) за поданням Аграрного фонду Кабінет Міністрів України скасовує рішення щодо запровадження режиму адміністративного регулювання. Якщо заходи з тимчасового адміністративного регулювання цін не призводять до досягнення закупівельних цін рівня мінімальної ціни та/або зниження закупівельних цін до рівня максимальної інтервенційної ціни, то Кабінет Міністрів України зобов'язаний невідкладно подати Верховній Раді України проект закону щодо надання тимчасової бюджетної дотації виробнику окремого об'єкта державного цінового регулювання виходячи з метричної одиниці посівної площі. Зазначений законопроект подається разом із законопроектом про відповідну зміну напрямів розподілу видатків державного бюджету.

Строк дії режиму адміністративного регулювання не може перевищувати шість послідовних календарних місяців, включаючи місяць, у якому було прийнято рішення про його запровадження.