Березанськa районна державна адміністрація

Показані 61-80 із 140 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
61Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків, споруд, розміщення інших господарських об'єктів, інженерних та транспортних комунікаційКонтрольПро місцеві державні адміністрації
62Місцеві державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснюють на відповідних територіях державний контроль за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)КонтрольПро місцеві державні адміністрації
63Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноваженьОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
64Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання звітує перед відповідною радою про його виконанняПлануванняПро місцеві державні адміністрації
65Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація отримує від усіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджетуОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
66Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація здійснює фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавствомОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
67Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація у спільних інтересах територіальних громад об'єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв'язку, служб з обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходівОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
68Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація розробляє та забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості грунтів, що перебувають у державній власностіПлануванняПро місцеві державні адміністрації
69Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація розробляє, подає на затвердження відповідної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм звітує перед відповідною радою про їх виконання вносить до відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програмПлануванняПро місцеві державні адміністрації
70Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація вживає заходів до відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянамиОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
71Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація вносить пропозиції відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значенняОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
72Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшенняІнформаційнаПро місцеві державні адміністрації
73Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадянОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
74Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація вносить пропозиції в установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правилОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
75Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація розробляє і забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної охорони джерел водопостачання обмежує або забороняє використання підприємствами питної води у промислових ціляхОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
76Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього природного середовища та розглядає справи про адміністративні правопорушення або передає їх матеріали на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходиКонтрольПро місцеві державні адміністрації
77Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністюОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
78Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань, контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на відповідній територіїОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
79Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населенняОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
80Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Місцева державна адміністрація - забезпечує надання безоплатної первинної правової допомогиОрганізаційнаПро місцеві державні адміністрації
Інформація