Міністерство інфраструктури України

Показані 1-20 із 1 108 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Веде оперативний облік та готує узагальнену інформацію про катастрофи, аварії, дорожньо-транспортні пригоди та інші події на автомобільному транспорті загального користування та відомчому автомобільному транспорті, міському електричному, залізничному, авіаційному, морському та річковому транспорті, в галузі дорожнього господарства, у сфері поштового зв’язку, інфраструктури, здійснює аналіз аварійності на транспорті.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
2Здійснює організаційне забезпечення виконання Міністерством функцій компетентного органу у сфері перевезення небезпечних вантажів, розробляє нормативно-правові акти з питань перевезення небезпечних вантажів та здійснює контроль за їх виконанням.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
3Забезпечує погодження умов перевезення небезпечних вантажів.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
4Здійснює організаційне забезпечення виконання Міністерством функцій компетентного органу із забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
5Здійснює розгляд і узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів відповідно до законодавства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
6За дорученням керівництва Міністерства бере участь у проведенні розслідувань катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій з тяжкими наслідками на транспорті відповідно до законодавства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
7Розробляє профілактичні заходи щодо попередження катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та інших подій на транспорті.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
8Контролює виконання підприємствами галузі положень про систему управління безпекою на транспорті, а також відповідних галузевих програм у сфері безпеки.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
9В межах компетенції Управління розробляє проекти актів законодавства (у т.ч. нормативно-правових) та проводить експертизу проектів нормативно-правових актів спрямованих на впровадження системи цифрових тахографів.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
10В межах компетенції забезпечує реалізацію державної регуляторної політики.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
11В межах компетенції здійснює заходи з приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
12Бере участь у проведенні в установленому порядку стандартизації та сертифікації автотранспортних засобів, робіт (послуг), що виконуються (надаються) автомобільним транспортом.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
13Перевіряє, переглядає та скасовує державні соціальні стандарти та нормативи в сфері автомобільного транспорту.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
14Забезпечує впровадження системи підвищення кваліфікації керівників, менеджерів (управителів) та водіїв щодо надання послуг з перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом з урахуванням Європейського законодавства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
15Забезпечує впровадження режиму робочого часу та часу відпочинку водіїв, які надають послуг з перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
16Здійснює методичне керівництво та координацію роботи галузі з питань технічного регулювання у сфері транспорту та дорожнього господарства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
17Сприяє проведенню у галузі транспорту, дорожнього господарства, поштового зв’язку та інфраструктури єдиної науково-технічної політики у сфері пожежної безпеки.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
18Організовує в межах компетенції Управління реалізацію державної політики щодо зменшення шкідливого впливу транспорту на навколишнє природне середовище.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
19В межах повноважень Міністерства бере участь у визначенні суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів відповідно до законодавства.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
20Розробляє та бере участь у розробці порядку затвердження міжнародного сертифікату технічного огляду колісного транспортного засобу.(не задано)Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання Про Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання
Інформація
Працівники
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта