Національна комісія з радіаційного захисту населення України

Показані 1-11 із 11 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1здійснює науково-методичний супровід розробки нормативно-правових актів щодо захисту людини та навколишнього природного середовища від дії іонізуючого випромінювання та рекомендацій, спрямованих на зменшення соціального, психологічного, екологічного та економічного збитків від її негативного впливуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
2проводить наукову експертизу та погоджує проекти нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки населення, персоналу, навколишнього природного середовища УкраїниАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
3проводить наукову експертизу пропозицій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань протирадіаційного захисту населення України та розробляє рекомендації з пріоритетних напрямів розвитку радіаційної гігієни та епідеміології, а також пов'язаних з ними напрямів радіаційної фізики, хімії, біології і медициниАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
4надає висновки щодо проектів з питань попередження або ліквідації наслідків радіаційних аварій чи порушень ядерних технологій, регламентів поводження з радіоактивними матеріалами і розробляє рекомендації щодо їх реалізації, складає прогноз віддалених наслідків радіаційних і ядерних аварійАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
5здійснює науково-експертну оцінку науково-дослідних та інших робіт з питань протирадіаційного захисту населення та персоналу ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання і подає у відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади пропозиції щодо актуальності та доцільності виконання цих робітАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
6бере участь у проведенні експертиз аварійних ситуацій на ядерних установках і об'єктах поводження з радіоактивними відходами, у підготовці висновків щодо їх наслідків та відповідних рекомендацій, спрямованих на зменшення впливу аварійних наслідків на здоров'я населенняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
7співпрацює з міжнародною та національними комісіями з радіаційного захисту населення інших держав, здійснює заходи щодо підвищення ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері протирадіаційного захисту населення України, бере участь у проведенні спільно з міжнародними організаціями експертиз радіаційно-екологічного стану, доз опромінення персоналу і населення, стану здоров'я людей, які зазнали впливу іонізуючого випромінюванняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
8вносить пропозиції міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади щодо підготовки і підвищення кваліфікації фахівців для виконання робіт із забезпечення протирадіаційного захистуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
9здійснює аналіз проблем протирадіаційного захисту населення України та бере участь у підготовці щорічних доповідейКонтрольПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
10бере участь у створенні програм з питань розповсюдження знань з протирадіаційного захисту населення, персоналу, навколишнього природного середовищаОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
11здійснює інформаційно-аналітичну та видавничу діяльністьІнформаційнаПро затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України
Інформація
Працівники