Міністерство культури України

Показані 1-20 із 1 123 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Вивчає та аналізує процеси та тенденції у міжнаціональних відносинах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку міжнаціональних відносин та забезпечення прав етнічних груп в Україні;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
2Готує пропозиції щодо формування механізму забезпечення реалізації державної політики у сферах, віднесених до його компетенції;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
3Здійснює поточний та перспективний аналіз процесів, що відбуваються в Україні та за її межами, готує поточні та довгострокові прогнози їх розвитку;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
4Вживає заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням прав суб’єктів міжнаціональних відносин, зокрема, національних меншин в Україні;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
5Вживає заходів щодо узагальнення практики застосування національного та міжнародного законодавства у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
6У межах компетенції готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності у сферах міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин України та зв’язків із закордонними українцями, здійснює в межах компетенції розробку пропозицій щодо нормативно-правового регулювання у цих сферах, забезпечує погодження проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
7Готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
8Забезпечує у межах компетенції здійснення нормативно-правового регулювання у сферах міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
9В межах компетенції надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу з питань застосування законодавства у сфері етнополітики;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
10Забезпечує підготовку аналітичних матеріалів з питань етнополітики, зокрема, щодо актуальних питань міжнаціональних стосунків, культурного та соціального аспектів діяльності національних спільнот в Україні;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
11Організовує та забезпечує проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань, віднесених до його компетенції;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
12Забезпечує діяльність консультативно-дорадчого органу при Мінкультури - Експертної ради з питань етнополітики.(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
13Взаємодіє з науковими, науково-дослідними установами та навчальними закладами з метою обміну досвідом у проведенні наукових досліджень з питань етнополітики, міжнаціональних стосунків та захисту прав національних меншин;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
14В межах компетенції координує науково-дослідну та експертну роботу, яка виконується відповідними інституціями на замовлення Міністерства;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
15Забезпечує підготовку інформаційних матеріалів з питань міжнаціональних відносин та гарантування прав осіб, що належать до національних меншин;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
16Здійснює системний аналіз інформації у сфері забезпечення прав національних меншин та української діаспори, забезпечує підготовку відповідних аналітичних матеріалів, організує подання місцевим державними адміністраціями відповідних періодичних звітів та за результатами їх аналізу готує річний звіт про основні тенденції розвитку міжнаціональних відносин та забезпечення прав національних меншин в Україні;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
17Вживає заходів щодо забезпечення захисту гарантованих Конституцією та законами України прав національних меншин, у тому числі проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних заходів з питань міжнаціональних відносин;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
18Бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Департаменту;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
19Сприяє збереженню і розвитку самобутності національних меншин України, задоволенню їх культурних, мовних та інформаційних потреб, забезпечує розробку і здійснення заходів щодо створення умов для розвитку культур національних меншин України;(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
20Забезпечує надання організаційно-методичної допомоги відповідним органам та підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій у вирішенні питань міжнаціональних відносин та забезпечення прав національних меншин.(не задано)Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики Про Відділ інформаційно-аналітичної роботи з питань етнополітики
Інформація
Працівники