Секретаріат Кабінету Міністрів України

Показані 1-20 із 38 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1здійснює інформаційне забезпечення діяльності Прем'єр-міністра України, опрацьовує кореспонденцію, що надходить на ім'я Прем'єр-міністра України, та готує в установленому порядку за результатами її розгляду доручення, листи, контролює вирішення порушених у них питань, здійснює протокольне забезпечення офіційних заходів за участю Прем'єр-міністра УкраїниІнформаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
2бере участь у підготовці проектів актів законодавства з питань, що ініціюються Прем'єр-міністром України, та проводить аналіз інших документів, що підписуються Прем'єр-міністром України, на відповідність проголошеній політиці Кабінету Міністрів УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
3забезпечує листування Прем'єр-міністра України з вищими посадовими особами іноземних держав і міжнародних організаційОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
4забезпечує формування та підтримання політичного іміджу Прем'єр-міністра УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
5забезпечує підготовку поточних і довгострокових робочих планів Прем'єр-міністра України, проведення нарад і зустрічей, здійснення закордонних візитів та поїздок по країні, організовує, координує підготовку матеріалів для Прем'єр-міністра України до нарад, зустрічей, оформляє за результатами таких нарад і зустрічей відповідні протоколи та готує доручення і листиПлануванняПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
6виконує інші функції відповідно до доручень Прем'єр-міністра УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
7Міністр Кабінету Міністрів України організовує роботу Секретаріату з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, спрямовує таку роботу на ефективне здійснення Кабінетом Міністрів України визначених Конституцією та законами України повноважень, і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завданьОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
8Міністр Кабінету Міністрів України - вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів актів законодавства, інших документів, моніторингу виконання органами виконавчої влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України в частині дотримання строків, визначених для їх виконанняКонтрольПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
9Міністр Кабінету Міністрів України - подає Прем’єр-міністрові України для схвалення проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
10Міністр Кабінету Міністрів України вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади першого заступника і заступників Міністра Кабінету Міністрів УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
11Міністр Кабінету Міністрів України - визначає в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів Секретаріату, в тому числі за поданням Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - працівників патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерствоОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
12Міністр Кабінету Міністрів України вносить Кабінетові Міністрів України подання щодо затвердження структури Секретаріату та граничної чисельності його працівниківОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
13Міністр Кабінету Міністрів України призначає на посаду і звільняє з посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України), зокрема за поданням керівника Апарату Прем'єр-міністра України - працівників Апарату, за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, - керівників і працівників їх патронатних службОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
14Міністр Кабінету Міністрів України затверджує положення про структурні підрозділи, а також за погодженням з Прем'єр-міністром України - положення про Апарат Прем'єр-міністра України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України та міністром, який не очолює міністерство, - положення про їх патронатні службиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
15Міністр Кабінету Міністрів України вирішує у межах своїх повноважень питання, пов'язані з проходженням державної служби у Секретаріаті, зокрема розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння державним службовцям Секретаріату відповідних рангів державних службовців, заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальностіОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
16Міністр Кабінету Міністрів України формує та затверджує кадровий резерв Секретаріату, забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників СекретаріатуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
17Міністр Кабінету Міністрів України організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України матеріалами до засідань урядових комітетів та засідань Кабінету Міністрів УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
18Міністр Кабінету Міністрів України подає Прем’єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а для візування - схвалені проекти законів та актів Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України права вето, доповідає про виконання доручень Прем’єр-міністра України, подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до його компетенціїОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
19Міністр Кабінету Міністрів України проводить у разі потреби наради з представниками органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
20Міністр Кабінету Міністрів України організаційно забезпечує в установленому порядку розгляд членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України, депутатських звернень та запитів, адресованих Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністрові України, Першому віце-прем’єр-міністрові України та віце-прем’єр-міністрам України, а також міністру, який не очолює міністерствоОрганізаційнаПро затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України
Інформація
Працівники