Міністерство освіти і науки України

Показані 1-20 із 1 481 запису.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Здійснює координацію діяльності підвідомчих закладів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ з питань фінансування та розрахунків за надані послуги;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 1 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуорганізовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
2Подає пропозиції до проектів перспективних планів розвитку освіти в розрізі вимог Державної програми економічного та соціального розвитку України;Формування та впровадження політикиВідділ зведеного планування та аналізупп. 2 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів України, разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних проектів) відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди Бюджетний кодекс України
3Бере участь у розробці та реалізації основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік;Формування та впровадження політикиВідділ зведеного планування та аналізупп. 3 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуМіністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на розгляд до Кабінету Міністрів України Бюджетний кодекс України
4Бере участь у плануванні та супроводженні виконання в міністерстві державних цільових програм;Формування та впровадження політикиВідділ зведеного планування та аналізупп. 4 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловні розпорядники коштів державного бюджету, виходячи з індикативних прогнозних показників обсягів видатків і надання кредитів з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, доведених Міністерством фінансів України, разом з інструкцією з підготовки бюджетних запитів, складають плани своєї діяльності на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди (що включають заходи з реалізації інвестиційних проектів) відповідно до прогнозних та програмних документів економічного та соціального розвитку, державних цільових програм з визначенням очікуваних результатів діяльності. Такі плани діяльності щорічно приводяться у відповідність із показниками державного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозом Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди Бюджетний кодекс України
5Здійснює аналіз ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення потреб навчальних закладів та установ освіти;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 5 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловний розпорядник бюджетних коштів: здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі Бюджетний кодекс України
6Здійснює аналіз стану виконання показників бюджету за минулі періоди та розрахунок оптимальних обсягів витрат на освіту;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 6 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловний розпорядник бюджетних коштів, зокрема: здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів Бюджетний кодекс України
7Забезпечує взаємодію з відповідними підрозділами департаменту, центральними державними органами виконавчої влади, керівниками навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки з питань формування проекту Державного бюджету;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 7 п.3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловні розпорядники бюджетних коштів забезпечують складання бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України відповідно до вимог інструкції з підготовки бюджетних запитів, з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, а також висновків про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, у терміни та порядку, встановлені Міністерством фінансів України Бюджетний кодекс України
8Розглядає та узагальнює пропозиції підвідомчих закладів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ щодо планування видатків в розрізі кодів економічної класифікації;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 8 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловні розпорядники розглядають показники проектів кошторисів розпорядників нижчого рівня щодо законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу відповідно до економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, повноти надходження доходів або повернення кредитів, додержання діючих ставок (посадових окладів), норм, цін, лімітів, а також інших показників відповідно до законодавства та складають проекти зведених кошторисів Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
9Формує обсяги фінансування в залежності від потреб підвідомчих закладів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ на розвиток матеріальної бази, поліпшення матеріальних та житлових умов учнів, медичного та побутового обслуговування;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 9 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуПід час визначення обсягів видатків бюджету та/або надання кредитів з бюджету розпорядників нижчого рівня головні розпорядники повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах кожної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості та реалізації окремих програм і намічених заходів щодо скорочення витрат у плановому періоді Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
10Здійснює планування видатків підвідомчих закладів загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ з урахуванням затверджених показників Державного бюджету;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 10 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуорганізовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
11Забезпечує зведення та подання до Державного казначейства зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань та внесення змін до них;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 11 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуРозпорядники мають право провадити діяльність виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами, планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи, заклади охорони здоров’я також в межах бюджетних асигнувань, затверджених планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних коштів, за наявності витягу, доведеного органом Казначейства, що підтверджує відповідність цих документів даним бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів органів Казначейства. З цією метою розпорядники, які отримали від органів Казначейства витяг, повинні подати цим органам розподіли показників зведених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів. Зазначені показники обліковуються у відповідних органах Казначейства за місцем обслуговування розпорядників нижчого рівня та одержувачів Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ
12Забезпечує зведення та подання пропозицій структурних змін щодо прогнозних обсягів видатків (надання кредитів) загального фонду державного бюджету на відповідний рік;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 12 п.3 Про відділ зведеного планування та аналізуГоловні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту Державного бюджету України, індикативних прогнозних показників Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, згідно з вимогами Міністерства фінансів України Бюджетний кодекс України
13Забезпечує зведення та подання до Міністерства фінансів показників державного бюджету на відповідний рік;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 13 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуголовний розпорядник бюджетних коштів організовує та забезпечує на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Міністерству фінансів України Бюджетний кодекс України
14Бере участь у розробці та узгоджені проектів законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, законодавчих та нормативних актів з питань, що входять до його компетенції;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 14 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізупогоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
15Забезпечує розроблення та подання керівництву департаменту узагальненої інформації та аналітичних матеріалів з питань фінансового забезпечення навчальних закладів, що фінансуються з державного бюджету;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 15 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуорганізовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
16Надає організаційну, методичну, практичну допомогу підвідомчим закладам загальноосвітніх спеціалізованих шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та інших установ стосовно питань пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю в освітній галузі;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 16 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуорганізовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
17Бере участь у роботі з контролю за виконанням постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо фінансово-господарської роботи галузі;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 17 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуорганізовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
18Організовує розгляд запитів та звернень народних депутатів України та пропозицій громадян стосовно питань, пов’язаних з фінансово-господарською діяльністю і соціальних проблем галузі та веде прийом громадян з питань, що входять до компетенції відділу;Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 18 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуздійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
19Здійснює також інші функції відділу відповідно до покладених на нього завдань.Забезпечення діяльностіВідділ зведеного планування та аналізупп. 19 п. 3 Про відділ зведеного планування та аналізуздійснює інші повноваження, визначені законом Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України
20Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;Формування та впровадження політикиДепартамент інноваційної діяльності та трансферу технологій п.3 Про департамент інноваційної діяльності та трансферу технологійузагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки Україниузагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України Про центральні органи виконавчої влади
Інформація
Працівники