Міністерство охорони здоров'я України

Показані 1-20 із 2 021 запису.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Організовує роботу щодо розробки структури МОЗ;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.1 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиорганізовує роботу щодо розробки структури державного органу Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
2Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;Інші функціїВідділ державної службип.3.2 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикирозробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
3Вносить пропозиції директору Департаменту з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип. 3.3. Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикивносить пропозиції керівнику державної служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту; Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством. Про державну службу
4Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.4 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиздійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
5Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців МОЗ, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.5 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиконтролює розроблення посадових інструкцій державних службовців державного органу, які затверджує керівник державної служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
6Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;Забезпечення діяльностіВідділ державної службип.3.6 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикипроводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
7Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в апараті МОЗ та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної служби п. 3.7 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикививчає потребу в персоналі на вакантні посади в державному органі та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби; Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуТипове положення про службу управління персоналом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
8За дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в МОЗ;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.8 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиза дорученням керівника державної служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуТипове положення про службу управління персоналом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
9Разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.9 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиразом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
10Разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ опрацьовує штатний розпис МОЗ;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.9 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиразом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
11Разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу апарату МОЗ;Інші функціїВідділ державної службип.3.9 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиразом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
12Разом з ншими структурними підрозділами апарату МОЗ забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.9 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиразом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
13Разом з іншими структурними підрозділами апарату МОЗ організовує роботу щодо стажування державних службовців;Інші функціїВідділ державної службип.3.9 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиразом з іншими структурними підрозділами державного органу: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис державного органу; спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу державного органу; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
14Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;Інші функціїВідділ державної службип. 3.10 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиведе встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань; Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуТипове положення про службу управління персоналом затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
15Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип. 3.11 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикианалізує кількісний та якісний склад державних службовців Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством. Про державну службу
16Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів апарату МОЗ;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.12 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикинадає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів державного органу Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
17Обчислює стаж роботи та державної служби;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.13 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиобчислює стаж роботи та державної служби Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
18Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.14 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиорганізовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
19Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;Інші функціїВідділ державної службип.3.15 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством Про державну службу
20Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;Інші функції з реалізації політикиВідділ державної службип.3.16 Про відділ державної служби Департаменту управління персоналом та кадрової політикиоформляє і видає державному службовцю службове посвідчення Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органуСлужба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері державної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Про державну службу
Інформація
Працівники