Міністерство промислової політики України

Показані 1-20 із 85 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів УкраїниРегулюванняПро Міністерство промислової політики України
2забезпечує в межах, визначених законодавством, проведення експертизи та відбору інвестиційних проектів у промисловому секторі економіки, що потребують державної підтримкиАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
3визначає пріоритети розвитку промисловості, готує пропозиції щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування промислового сектору економікиАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
4організовує розроблення, освоєння та виробництво сучасної конкурентоспроможної продукції на основі використання нових високоефективних технологій, устаткування, матеріалів, інформаційного забезпеченняАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
5виконує функції технічного регулювання (стандартизація, метрологія, сертифікація, оцінка (підтвердження) відповідності, управління якістю) у межах повноважень, визначених законом, у промисловому секторі економікиАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
6узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів УкраїниРегулюванняПро Міністерство промислової політики України
7бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення обсягів і цільового спрямування бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у сфері промисловостіАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
8бере участь у формуванні пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, державних цільових наукових та науково-технічних програм і державного замовленняАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
9бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері економічної конкуренції і обмеження монополізму на ринках промислової продукції, сприянні розвитку конкурентних відносинАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
10бере участь у формуванні державної інвестиційної політики у промисловому секторі економіки, розробленні пропозицій щодо обсягів державних капітальних вкладень для врахування їх під час розроблення проекту Державного бюджету України на відповідний рік, здійсненні контролю за ефективним використанням державних капітальних вкладеньАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
11бере участь у формуванні державної інноваційної та науково-технічної політики в промисловому секторі економікиАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
12здійснює у передбачених законом випадках ліцензування певних видів господарської діяльності, видає документи дозвільного характеру, розробляє та погоджує проекти нормативно-правових актів з цих питаньАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
13погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах своїх повноважень висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки КримРегулюванняПро Міністерство промислової політики України
14здійснює в межах своїх повноважень видачу документів дозвільного характеруАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
15вживає заходів до розвитку машинобудування, машинобудування для агропромислового комплексу, хімічної, гірничо-металургійної, легкої, деревообробної промисловості та інших сфер промисловості відповідно до законівАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
16бере участь у роботі із запровадження та реалізації механізму державної підтримки експорту промислової продукціїАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
17бере участь у розробленні пропозицій щодо запровадження нових форм економічного співробітництва з іноземними державами у сферах промисловості та поліпшення торговельно-економічних відносин з нимиАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
18бере участь у забезпеченні в установленому порядку захисту економічних прав і законних інтересів України, її суб’єктів господарюванняАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
19бере участь у формуванні державної політики у сфері експортного контролюАдміністрування регулюванняПро Міністерство промислової політики України
20готує в межах своїх повноважень зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові УкраїниРегулюванняПро Міністерство промислової політики України
Інформація