Міністерство соціальної політики України

Показані 1-20 із 808 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Вносить пропозиції міністру щодо його робочого часу, в тому числі робочих поїздок, проведення нарад, зустрічей, прийому відвідувачів.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
2Забезпечує підготовку пропозицій, прогнозів, порад, рекомендацій Міністру з питань, віднесених до компетенції Міністерства.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
3Забезпечує надання окремих фахових консультацій, а також роз’яснень з питань діяльності Міністра.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
4Вносить пропозиції Міністру щодо його зустрічей із громадськістю, представниками засобів масової інформації, посадовими особами інших органів, прийому іноземних делегацій.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
5Бере участь у забезпеченні проведення міжнародних протокольних заходів за участю Міністра, розробленні та організації виконання програм офіційних візитів і робочих поїздок Міністра за кордон.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
6Виконує інші функції згідно з дорученнями Міністра та завдань покладених на Відділ.(не задано)Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) про Відділ забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба)
7Реалізує основні напрями державної політики у сферах сімейної політики, соціального захисту і підтримки багатодітних сімей, покращення їх становища, присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
8проекти законів та інших нормативно-правових актів, пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що стосується реалізації державної політики з питань сім’ї, формування позитивного іміджу сім'ї та відповідального батьківства, підготовки молоді до подружнього життя, соціального захисту і підтримки багатодітних сімей, покращення їх становища, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
9Бере участь у погодженні проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, бере участь в межах повноважень, передбачених законом, у підготовці висновків і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
10Бере участь у підготовці в межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
11Здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики з питань сім’ї, формування позитивного іміджу сім'ї та відповідального батьківства, підготовки молоді до подружнього життя, соціального захисту і підтримки багатодітних сімей, покращення їх становища, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
12Здійснює методичне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, щодо проведення єдиної політики у сферах сімейної політики, соціального захисту і підтримки багатодітних сімей, покращення їх становища, присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
13Здійснює в межах повноважень, визначених законом, взаємодію з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, соціального захисту і підтримки багатодітних сімей, покращення їх становища, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
14Розглядає подання місцевих державних адміністрацій щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми та готує відповідні проекти рішень керівництва Міністерства щодо встановлення або відмови у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
15Вносить пропозицій щодо організації і вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань протидії торгівлі людьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
16Здійснює збір та узагальнення даних з питань протидії торгівлі людьми відповідно до законодавства, в тому числі облік осіб, які постраждали від торгівлі людьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
17Готує пропозиції керівництву Міністерства щодо попереднього погодження (відмови) кандидатур на присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
18Забезпечує розгляд та звірку з Указами Президента України „Про присвоєння почесного звання „Мати-героїня”, заявок про виділення бюджетних коштів на виплату одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
19Готує пропозиції до паспорту бюджетних програм та річного плану закупівель щодо витрат з Державного бюджету України на реалізацію заходів з питань віднесених до компетенції департаменту.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
20Узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, сімейної політики, запобігання домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.(не задано)Департамент сімейної, гендерної політики про Департамент сімейної, гендерної політики
Інформація
Працівники