Міністерство фінансів України

Показані 1-20 із 2 366 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Здійснює аналіз норм законодавства з питань оподаткування, фінансового моніторингу та готує проекти актів законодавства з питань проведення податкових реформ, формування державної податкової політики, з питань формування державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
2Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань оподаткування, міжнародного оподаткування та трансфертного ціноутворення, а також діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; проводить експертизи таких актів;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
3Опрацьовує пропозиції місцевих фінансових органів щодо внесення змін до законодавства з питань оподаткування;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
4Здійснює оцінку прогнозу соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта законодавства з питань оподаткування;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
5Готує експертні висновки щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на дохідну (видаткову) частину бюджету та готує пропозиції щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну набрання ними чинності;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
6Здійснює економічну експертизу законів України, що надійшли на підпис Президенту України, готує проекти висновків та пропозиції до них;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
7Супроводжує проекти актів законодавства у Кабінеті Міністрів України та Верховній Раді України;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
8Розглядає пропозиції сторін соціального діалогу до проекту Основних напрямів бюджетної політики на відповідний рік;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
9Розглядає звернення сторін соціального діалогу;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
10Здійснює підготовку керівництву Міністерства матеріалів до засідань Національної тристоронньої соціально-економічної ради;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
11Визначає базу оподаткування для формування прогнозних показників за закріпленими податками, зборами (обов’язковими платежами), та готує пропозиції щодо розширення бази оподаткування;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
12Готує проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу та відстеження його результативності в порядку, визначеному законодавством;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
13Готує пропозиції з питань реформування бюджетної системи;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
14Готує матеріали для керівництва Міністерства, необхідні для участі у засіданнях Верховної Ради України та комітетів Верховної Ради України під час розгляду проекту закону про Державний бюджет України у першому, другому та третьому читаннях з питань, що належать до компетенції Департаменту;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
15Здійснює розгляд інвестиційних та інноваційних проектів у частині оподаткування та готує відповідні пропозиції;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
16Забезпечує виконання плану заходів щодо реалізації стратегічного документа з реформування системи управління державними фінансами з питань, що належать до компетенції Департаменту;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
17Розробляє пропозиції, проекти нормативно-правових актів щодо реформування системи управління державними фінансами з питань, що належать до компетенції Департаменту;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
18Проводить моніторинг, контроль та координацію робіт з виконання заходів щодо реалізації стратегічного документа з реформування системи управління державними фінансами з питань, що належать до компетенції Департаменту;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
19Здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
20Проводить аналіз взаємозв’язку між окремими нормами актів законодавства з питань оподаткування та оцінку впливу зміни окремих норм на цілісність податкової системи;(не задано)Департамент податкової політики Про Департамент податкової політики
Інформація
Працівники