Міністерство фінансів України

Показані 1-20 із 113 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України, Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України, Про затвердження Положення про Міністерство культури України, Питання Міністерства економіки, Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України, Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України
2погоджує в установленому порядку типові штати бюджетних установАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
3погоджує здійснення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному фонді яких державі належить 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв), залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантії або поручительства за такими зобов’язаннямиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
4визначає пріоритети розвитку сфер, віднесених до відання МінфінуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
5готує разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади експертні висновки до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розглядуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
6розробляє в установленому порядку проект закону про Державний бюджет України на відповідний рік та готує відповідні матеріали, що додаються до ньогоАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
7здійснює державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової і бюджетної звітності в Україні, розробляє стратегію розвитку національної системи бухгалтерського обліку, визначає єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та складення фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (крім банків), здійснює адаптацію законодавства з питань бухгалтерського обліку в Україні до законодавства ЄС, запроваджує міжнародні стандарти фінансової звітності та оприлюднює їх на офіційному веб-сайті МінфінуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
8розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенціїРегулюванняПро затвердження Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України, Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України, Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України, Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України, Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України, Про затвердження Положення про Міністерство культури України, Питання Міністерства економіки, Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України, Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України
9розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди для підготовки проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетних періоди, встановлює строк та порядок їх поданняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
10проводить оцінку відповідності бюджетному законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складення розпису державного бюджетуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
11готує проект протокольного рішення Кабінету Міністрів України щодо визначення переліків бюджетних програм, за якими необхідно затвердити порядки використання коштів державного бюджету або внести зміни до затверджених порядків використання коштів державного бюджетуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
12складає розпис Державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями та вносить зміни до нього, у тому числі в частині міжбюджетних трансфертів у розрізі місцевих бюджетів розробляє інструктивні матеріали щодо складення розпису (тимчасового розпису) Державного бюджету УкраїниАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
13вносить зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджетуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
14затверджує разом з головними розпорядниками бюджетних коштів паспорти бюджетних програмАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
15погоджує проекти законів, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки КримРегулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
16затверджує лімітні довідки про бюджетні асигнування, що містять бюджетні призначення та їх помісячний розподілАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
17здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджетуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
18затверджує загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програмАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
19визначає розміри фінансових нормативів бюджетної забезпеченостіАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
20вносить у встановленому порядку пропозиції щодо щорічного перегляду ставок податків і зборів, установлених у фіксованому значенні, для компенсації інфляційного впливу на обсяг надходжень до бюджетуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Міністерство фінансів України
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади