Міністерство юстиції України

Показані 1-20 із 1 881 запису.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Вивчає факти у справах, які надійшли з Суду на комунікацію до Уряду України і стосуються заявлених порушень Конвенції, а також у справах стосовно порушення Конвенції іншими її Договірними Сторонами.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.1 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
2Надсилає запити та отримує відповіді від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, регіональних відділень Секретаріату та Постійного представництва України при Раді Європи щодо справ, які знаходяться в провадженні Уповноваженої особи, а також з метою інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.2 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
3Організовує збір та узагальнення фактичної інформації та законодавчої бази у справах, які знаходяться в провадженні Уповноваженої особи.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.3 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
4Готує пропозиції для формування Уповноваженою особою позиції Уряду України з метою її подальшого направлення до Суду.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.4 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
5За дорученням Уповноваженої особи готує пропозиції щодо дружнього врегулювання справи з заявником (його представником/ представниками), який звернувся до Суду із заявою про порушення його прав чи щодо умов одностороннього врегулювання справи, шляхом направлення до Суду односторонньої декларації Уряду.Інші функціїСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.5 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
6Координує роботу, пов'язану з виконанням рішень Суду.(не задано)Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
7Готує щокварталу для Уповноваженої особи пропозиції для направлення до Кабінету Міністрів України подання щодо вжиття заходів загального характеру.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.7 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людиниУпродовж одного місяця з дня одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного Орган представництва готує та надсилає до Кабінету Міністрів України подання щодо вжиття заходів загального характеру (далі - подання)
8Одночасно з поданням щодо вжиття заходів загального характеру готує для Уповноваженої особи рекомендації для направлення до Апарату Верховної Ради України пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.8 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
9Готує одночасно з поданням щодо вжиття заходів загального характеру пропозиції для аналітичного огляду для Верховного Суду України.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.9 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
10Забезпечує здійснення перекладу українською мовою: а) остаточних рішень Суду у справах проти України, якими визнано порушення (відсутність порушення) Конвенції; б) остаточних рішень Суду щодо справедливої сатисфакції у справах проти України; в) рішень Суду щодо дружнього врегулювання у справах проти України; г) рішень Суду про схвалення умов односторонньої декларації у справах проти України.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.10 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
11Здійснює юридичну експертизу всіх законопроектів, проектів нормативно-правових актів, що розробляються відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правових актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на відповідність Конвенції та практиці Суду.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.11 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
12Розробляє проекти нормативно-правових актів, спрямованих на усунення порушень положень Конвенції і недопущення таких порушень у майбутньому.(не задано)Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
13Вивчає факти у справах, які надійшли з Суду на комунікацію до Уряду України і стосуються заявлених порушень Конвенції, а також у справах стосовно порушення Конвенції іншими її Договірними Сторонами.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.1 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
14Організовує та проводить семінари, наради та круглі столи з питань, що стосуються діяльності Суду, роз’яснення та застосування положень Конвенції, виконання рішень Суду.(не задано)Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
15Готує роз'яснення на звернення громадян стосовно процедури звернення до Суду та виконання рішень Суду щодо України, винесених на їх користь.(не задано)Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
16Вивчає факти у справах, які надійшли з Суду на комунікацію до Уряду України і стосуються заявлених порушень Конвенції, а також у справах стосовно порушення Конвенції іншими її Договірними Сторонами.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.1 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людинививчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду
17На виконання наказів Міністерства, доручень Уповноваженої особи створює експертні та робочі групи, консультаційні ради.Формування та впровадження політикиСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.17 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
18Залучає в установленому порядку до виконання покладених на Секретаріат завдань відповідних працівників підрозділів Міністерства, фахівців-практиків, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.Забезпечення діяльностіСекретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини3.18 Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
19У межах компетенції Секретаріат забезпечує реалізацію положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».(не задано)Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Про Секретаріат Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
20Організовує, забезпечує та контролює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом.Формування та впровадження політикиДепартамент державної виконавчої службип. 3.1. Про Департамент державної виконавчої службиЗакон Про виконавче провадження, Закон Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів Закон Про виконавче провадження, Закон Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
Інформація
Працівники