Міністерство юстиції України

Показані 41-60 із 884 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме надає засвідчувальним центрам та центрам сертифікації ключів консультації з питань, пов’язаних з використанням електронного цифрового підписуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
42виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме розглядає заяви і скарги щодо неналежного функціонування центрів та подає відповідні пропозиції контролюючому органуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
43виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме повідомляє контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
44виконує функції центрального засвідчувального органу системи електронного цифрового підпису, а саме здійснює інші визначені законом повноваження, необхідні для забезпечення функціонування центрального засвідчувального органуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
45забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади” проведення перевірки, передбаченої зазначеним ЗакономКонтрольПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
46забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади” формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з ньогоОблікПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
47перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів для державної реєстрації або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушенняхКонтрольПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
48розробляє за пропозиціями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади плани законопроектної роботи, координує нормотворчу діяльність у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, здійснює контроль за такою діяльністюКоординаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
49організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо виконанняЗагальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, проводить моніторинг її виконанняПлануванняПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
50здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського СоюзуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
51підтримує тексти актів законодавства у контрольному стані, веде їх облік та здійснює зберігання веде облік та здійснює зберігання чинних міжнародних договорів України, актів законодавства держав, з якими здійснюється обмін правовою інформацієюОблікПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
52забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання інформації з ньогоОблікПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
53здійснює офіційне опублікування нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів України, рішень Європейського суду з прав людини щодо України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України”ІнформаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
54здійснює офіційне видання збірників актів законодавства та кодексів, виступає засновником журналів і газет із правових питаньІнформаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
55координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліківКоординаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
56здійснює методичне керівництво правовою роботою в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, організовує підвищення кваліфікації працівників їх юридичних службОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
57перевіряє в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та інших органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях стан правової роботи, надає рекомендації щодо її поліпшення, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушенняхКонтрольПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
58здійснює в межах повноважень, передбачених законом, у порядку, визначеному законодавством, координацію діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, а також державних підприємств, установ, організацій та державних господарських об’єднань, навчальних закладів з питань правової освіти населення, надає їм необхідну методичну допомогуКоординаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
59бере участь разом із МОН в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
60забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”КоординаційнаПро затвердження Положення про Міністерство юстиції України
Інформація
Працівники