Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Показані 21-40 із 125 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21розробляє та вносить пропозиції щодо формування державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництвіОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
22розробляє, затверджує та здійснює в межах своїх повноважень ветеринарно-санітарні заходи, заходи з метою охорони території України від занесення особливо небезпечних збудників хвороб, включених до списку МЕБ, з територій інших держав або карантинних зонОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
23аналізує причини виникнення інфекційних та інших хвороб, недугів тварин і розробляє рекомендації щодо їх ліквідації та профілактикиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
24забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереженняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
25повідомляє МЕБ про встановлення, очікуваний період дії та дату скасування карантину тварин за особливо небезпечними хворобами, включеними до списку МЕБОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
26визначає ветеринарно-санітарний статус України та відповідних зон у межах її території, ветеринарно-санітарний стан потужностей (об'єктів), що використовуються для виробництва товарівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
27організовує роботу з проведення аналізу ризику та здійснює управління ризиком хвороб тварин установлює на підставі результатів аналізу ризику періодичність державного нагляду для потужностей (об'єктів), що використовуються для виробництва харчових продуктівПлануванняПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
28розробляє порядок проведення моніторингу здоров'я племінної худобиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
29вживає дієвих заходів для виконання загальнодержавної програми проведення моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових продуктах і кормахОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
30уповноважує акредитовані лабораторії на проведення досліджень (випробувань) параметрів безпечності та якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і на проведення лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тварин, а також проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із використанням генно-модифікованих організмів (ГМО), за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО-джерелКоординаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
31визначає перелік референс-лабораторій, уповноважених на проведення арбітражного дослідження харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних родуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок,преміксів та кормів і на проведення лабораторних досліджень з метою діагностики хвороб тваринОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
32організовує роботу з проведення лабораторно-діагностичних (бактеріологічних, вірусологічних, хіміко-токсикологічних, патолого-анатомічних, гістологічних, паразитологічних, радіологічних) та інших досліджень з метою діагностики хвороб тварин та оцінки безпечності харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, кормових добавок, преміксів та кормів, біологічних продуктів і води для тваринОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
33встановлює перелік методик вимірювань та методів випробувань товарівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
34здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) харчової продукції, бере участь у розробленні обов'язкових параметрів безпечності та якості харчових продуктівКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
35організовує роботу зі здійснення стандартного прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та/або розширеного ветеринарно-санітарного контролю за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, призначеними для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктамиКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
36здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії, супутніми об'єктами потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігуКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
37організовує роботу зі здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварин і відходів тваринного походженняКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
38організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортуванняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
39здійснює державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігуКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
40здійснює державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктівКонтрольПро затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України
Інформація
Працівники