Державна інспекція ядерного регулювання України

Показані 1-20 із 72 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
2визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких затверджує вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергіїАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
3погоджує стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси в частині забезпечення ядерної та радіаційної безпекиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
4затверджує вимоги щодо управління якістю діяльності з використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної безпекиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
5установлює порядок звільнення від регулюючого контролю діяльності, пов’язаної з радіоактивними матеріалами, та діяльності, що провадиться на майданчиках ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів), після завершення робіт із зняття їх з експлуатаціїАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
6проводить державну експертизу:Адміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
7проводить державну експертизу ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінюванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
8проводить державну експертизу фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінюванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
9здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходівАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
10погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки КримРегулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
11здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкоюАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
12здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпекиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
13здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування діяльності з переробки уранових руд, переробки та зберігання радіоактивних відходів, використання джерел іонізуючого випромінювання, виробництва джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалівАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
14здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад і спеціальностей, визначеним Кабінетом Міністрів України)Адміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
15здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінюванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
16затверджує в установленому порядку перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензуванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
17визначає перелік документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також вимоги щодо їх оформлення і змісту та порядок подання ліцензіатами звітної документаціїАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
18в установленому законодавством порядку видає дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезенняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
19в установленому законодавством порядку видає сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалівАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
20в установленому законодавством порядку видає окремі дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходівАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
Інформація
Працівники