Державна регуляторна служба України

Показані 1-20 із 38 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку подає їх на розгляд МінекономрозвиткуРегулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
2звертається згідно із законом до регуляторних органів з пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили чинність, прийнятих такими органами регуляторних актів, які суперечать принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням установлених законом вимогАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
3звертається в установленому порядку до органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, встановленихКонституцією та законами України, мають право скасовувати або зупиняти дію актів інших органів державної влади, їх посадових осіб, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з поданнями про скасування (зупинення дії) регуляторних актів, що суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених законом вимогАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
4розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності ДРСРегулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
5розробляє форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформленняАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
6погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок здійснення контролю за їх дотриманням, крім передбачених законом випадківАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
7формує експертно-апеляційну раду та здійснює її організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпеченняАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
8видає відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензуванняАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
9забезпечує реалізацію державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльностіАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
10бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного характеру та погоджує їх в установленому порядкуАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
11здійснює заходи щодо оптимізації кількості функцій державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, які виконуються органами виконавчої влади, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх скорочення та усунення дублюванняАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
12проводить експертизу проектів законів України, інших нормативно-правових актів, які регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарюванняАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
13погоджує проекти нормативно-правових актів з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та з питань ліцензування, що розробляються центральними органами виконавчої владиРегулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
14проводить у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, аналіз проектів регуляторних актів, що подаються на погодження, та аналіз їх регуляторного впливу, приймає рішення про погодження таких проектів або про відмову в їх погодженніАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
15проводить у порядку, встановленому Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, експертизу регуляторних актів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади. У разі виявлення під час експертизи порушень вимог статей 4, 5, 8 - 13 зазначеного Закону приймає рішення про необхідність усунення органом, що прийняв відповідний акт, виявлених порушень принципів державної регуляторної політикиАдміністрування регулюванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
16бере участь у підготовці планів заходів Кабінету Міністрів України щодо дерегуляції господарської діяльності, забезпечує здійснення моніторингу і координацію виконання таких планів органами виконавчої владиПлануванняДеякі питання Державної регуляторної служби України
17повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб, уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів про виявлення встановлених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” обставин, за яких регуляторні акти не можуть бути прийняті або схвалені, а якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в органах юстиції, - повідомляє також відповідні органи юстиції, до компетенції яких належить здійснення державної реєстрації таких регуляторних актівОрганізаційнаДеякі питання Державної регуляторної служби України
18готує пропозиції щодо удосконалення відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядуванняОрганізаційнаДеякі питання Державної регуляторної служби України
19здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних органів, пов’язаної з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльностіОрганізаційнаДеякі питання Державної регуляторної служби України
20забезпечує підготовку та подання щороку Кабінетові Міністрів України інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої владиІнформаційнаДеякі питання Державної регуляторної служби України
Інформація
Працівники