Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Показані 21-40 із 40 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21координує діяльність органів виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населенняКоординаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
22здійснює контроль за дотриманням показників вмісту шкідливих для здоров'я людини речовин і інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України, та моніторингу ефективності вжитих заходів з попередження і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населенняКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
23здійснює контроль і нагляд за дотриманням вимог стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) нехарчової продукціїКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
24видає дозволи, висновки, гігієнічні сертифікати, інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавствомКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
25проводить державний соціально-гігієнічний моніторинг, моніторинг атмосферного повітря, поверхневих вод суші й питної води, морських вод, мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей, озокериту, ропи лиманів і озер, ґрунтів, фізичних факторів у місцях відпочинку населення, у тому числі на природних територіях курортів, та моніторинг забруднення вод у районах водозаборів, які перебувають у зоні впливу аварії, стихійного лиха, катастрофиКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
26проводить аналіз небезпечних для здоров'я людини факторів середовища життєдіяльності людини, виробничого середовища та організовує здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на усіх етапах виробництва та реалізації нехарчової продукціїКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
27здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за застосуванням дезінфекційних засобів і проведенням дезінфекційних заходівКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
28проводить відбір зразків, вимірювання, випробування і дослідження з метою визначення впливу на стан здоров'я і життя людини повітря, води, ґрунтуОрганізаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
29здійснює епідеміологічний нагляд за побічною дією імунобіологічних препаратів та їх епідеміологічною ефективністюКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
30проводить аналіз та оцінки ризику для здоров'я і життя людини, обґрунтування заходів з управління ризиком, обстеження, розслідування, лабораторні та інструментальні дослідження і випробування, а також санітарну, гігієнічну, токсикологічну, епідеміологічну та інші види оцінки середовища життєдіяльності людини, об'єктів, нехарчової продукції, робіт, послуг, проектної та нормативної документації і видає висновки щодо їх відповідності вимогам санітарних нормКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
31веде державний облік інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людейОблікПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
32бере участь в атестації робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власностіКонтрольПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
33веде облік даних про результати обов'язкових медичних оглядів працівниківОблікПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
34координує роботи з проведення гігієнічного виховання та навчання населенняКоординаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
35вивчає, оцінює і прогнозує показники здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності, визначає фактори, що шкідливо впливають на стан здоров'я людини, аналізує причини та умови виникнення і поширення інфекційних хвороб, професійних захворювань, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людейПрогнозуванняПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
36здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань безпеки для здоров'я і життя людини середовища життєдіяльності та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів УкраїниОрганізаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
37утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, заклади та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ, закладів та організацій, що належать до сфери управління Держсанепідслужби УкраїниОрганізаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
38виконує у межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управлінняОрганізаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
39формує державне замовлення на підготовку фахівців у відповідній сферіПлануванняПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
40здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом УкраїниОрганізаційнаПро Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України
Інформація
Працівники