Кабінет Міністрів України

Показані 1-20 із 70 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населеннюАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
2у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвиткуАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
3у сфері економіки та фінансів визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах) утворює згідно із законом державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використанняАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
4у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної аграрної політики та продовольчу безпеку державиАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
5у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці УкраїниАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
6у сфері економіки та фінансів розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету УкраїниАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
7у сфері економіки та фінансів обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позикАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
8у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворенняАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
9у сфері економіки та фінансів забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльностіАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
10у сфері економіки та фінансів організовує та забезпечує здійснення митної справиАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
11у сфері економіки та фінансів бере участь у складанні платіжного балансу та організовує роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштівАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
12у сфері економіки та фінансів визначає доцільність розроблення державних цільових програм з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконанняАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
13у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадянАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
14у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виступає стороною соціального діалогу на національному рівні, сприяє його розвитку, відповідно до закону проводить консультації з іншими сторонами соціального діалогу щодо проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносинАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
15у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує підготовку проектів законів щодо державних соціальних стандартів і соціальних гарантійАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
16у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує розроблення та виконання державних програм соціальної допомоги, вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населенняАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
17у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розроблення та виконання відповідних державних програм, вирішує питання профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси, забезпечує виконання положень Генеральної угоди у межах взятих на себе зобов’язаньАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
18у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури і доступність для громадян послуг медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладівАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
19у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує проведення державної політики у сферах культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, сприяє задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами УкраїниАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
20у сферах соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров’я, освіти, культури і спорту, туристичного та рекреаційного господарстваАдміністрування регулюванняПро Кабінет Міністрів України
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади