Національне агентство з питань державної служби України

Показані 1-20 із 89 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
2готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
3бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у ліцензуванні та акредитації навчальних закладів, погодженні освітньо-професійних програм підготовки та професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
4погоджує зарахування вступників, дострокове відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів, які навчаються за спеціальностями галузі знань “Державне управління” за державним замовленнямАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
5погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативиРегулюванняПро затвердження Положення про Державне космічне агентство України, Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби, Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України
6забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядуванняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
7удосконалює в межах повноважень, передбачених законом, інструменти, процедури та стандарти діяльності органів виконавчої владиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
8складає та веде перелік державних органів, установ та організацій, посади керівних працівників і спеціалістів яких віднесені до посад державних службовцівОблікПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
9здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення функціонального обстеження органів виконавчої влади, аналіз та узагальнення його результатів, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності таких органів, у тому числі щодо оптимізації їх повноважень та функційОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
10здійснює разом із заінтересованими органами заходи щодо стимулювання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядуванняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
11надає роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, які в разі потреби оприлюднюються у друкованих засобах масової інформації для врахування особами, на яких поширюється дія Законів України“Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”ІнформаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
12веде облік кількісного та якісного складу державних службовців міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, проводить аналіз такого складу, за результатами якого готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з кадрамиОблікПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
13здійснює методичне та консультативне забезпечення діяльності кадрових служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, а також органів місцевого самоврядування з питань служби в таких органахОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
14вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо віднесення посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування, що не визначені у Законах України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування”, а також нових посад державних службовців та посад в органах місцевого самоврядування до відповідних категорій посадОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
15надає керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій висновок щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника кадрової служби відповідного органуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
16організовує у випадках та порядку, передбачених законом, проведення спеціальної перевірки у новоутворених державних органах (до моменту утворення у таких органах відповідального структурного підрозділу)ОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
17забезпечує надсилання до державних органів (їх територіальних органів) запитів про перевірку відомостей щодо претендентів на посади, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, та узагальнення отриманої інформації відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”ОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
18здійснює контроль за додержанням визначених законодавством про державну службу умов реалізації громадянами права на державну службуКонтрольПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
19в межах повноважень, передбачених законом, проводить в державних органах перевірки стану дотримання вимог Закону України “Про державну службу”КонтрольПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
20проводить в установленому порядку службові розслідування з питань дотримання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”КонтрольПро затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби
Інформація
Працівники