Фонд державного майна України

Показані 1-20 із 88 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1у сфері нормативного забезпечення розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актівРегулюванняПро Фонд державного майна України
2у сфері приватизації державного майна затверджує плани приватизації майна, що перебуває в державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизаціїАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
3у сфері приватизації державного майна затверджує переліки об'єктів, що підлягають приватизації, крім тих, що мають стратегічне значенняАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
4у сфері нормативного забезпечення видає власні нормативно-правові актиРегулюванняПро Фонд державного майна України
5у сфері нормативного забезпечення бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів з питань державної власності та її використанняАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
6у сфері управління корпоративними правами держави забезпечує погодження договорів застави та фінансових запозичень господарських товариств, що належать до сфери його управлінняАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
7у сфері нормативного забезпечення бере участь у розробленні та реалізації міжнародних проектів і програмАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
8у сфері управління корпоративними правами держави погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо дострокового продажу пакетів акцій (часток, паїв), закріплених у державній власності, або їх частиниАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
9у сфері управління корпоративними правами держави погоджує пропозиції уповноважених органів управління щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави уповноваженим органам управління та господарським структурамАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
10у сфері управління корпоративними правами держави за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення про утворення державних холдингових компаній у процесі приватизаціїАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
11у сфері нормативного забезпечення бере участь у здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенціїАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
12у сфері управління корпоративними правами держави утворює державні холдингові компаніїАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
13у сфері управління корпоративними правами держави сприяє стабільному функціонуванню фондового ринкуАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
14у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює державне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
15у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює професійну оціночну діяльність у процесі приватизації та оренди державного майнаАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
16у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності визнає статус саморегулівних організацій оцінювачів, їх об'єднань та здійснює контроль за додержанням ними правил громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
17у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності сприяє розвитку громадського регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльностіАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
18у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності здійснює методичне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, затверджує методики та приймає нормативно-правові акти, у тому числі правила організації системи зовнішнього контролю якості, які містять правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок системи зовнішнього контролю якості, порядок рецензування звітів про оцінку (актів оцінки майна), а також можливості та способи відшкодування завданої шкоди (збитків)Адміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
19у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності здійснює повноваження щодо розпорядження земельними ділянками державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизаціїАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
20у сфері розпорядження земельними ділянками державної власності здійснює приймає рішення про внесення земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, до статутного капіталу господарських товариствАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
Інформація
Працівники