Фонд державного майна України

Показані 21-40 із 88 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21у сфері приватизації державного майна бере участь у формуванні інвестиційної політикиАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
22у сфері приватизації державного майна сприяє залученню недержавних інвестицій в об'єкти державного сектора економіки, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів на засадах спільної чи інвестиційної діяльностіАдміністрування регулюванняПро Фонд державного майна України
23забезпечує відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" формування і ведення Єдиного реєстру об'єктів державної власності, є його розпорядникомОблікПро Фонд державного майна України
24засновує друковані засоби масової інформації в порядку, встановленому закономІнформаційнаПро Фонд державного майна України
25погоджує (приймає) відповідно до законодавства рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших уповноважених органів управління або Національній академії наук України, галузевим академіям наук, а також погоджує рішення про передачу об'єктів комунальної власності в державну власністьОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
26проводить аналіз використання державного майна у випадках, визначених законодавствомКонтрольПро Фонд державного майна України
27приймає рішення про створення, реорганізацію (реструктуризацію) та ліквідацію підприємств і організацій, заснованих на державній власності, що належать до сфери його управлінняОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
28здійснює управління підприємствами та організаціями, заснованими на державній власності, що перебувають у сфері його управлінняОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
29надає центральному органу виконавчої влади з питань економіки в установленому цим органом порядку звіти про виконання функцій з управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, зокрема зведену інформацію про показники фінансового плану підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
30проводить роботу із залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що належать до його компетенціїОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
31залучає науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, інші установи, а також фахівців для надання консультацій та проведення експертиз під час вирішення питань, що належать до його компетенціїОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
32виступає замовником та координатором виконання завдань державних науково-технічних програм з питань, що належать до його компетенціїОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
33виступає організатором продажу нерухомого майна державних унітарних підприємствОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
34здійснює інші повноваження, визначені законами України та пов'язані з виконанням покладених на нього Президентом України завданьОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
35у сфері оренди державного майна виступає орендодавцем цілісних (єдиних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), що перебувають у державній власностіОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
36у сфері оренди державного майна здійснює контроль за надходженням до Державного бюджету України плати за оренду державного майнаКонтрольПро Фонд державного майна України
37у сфері оренди державного майна проводить інвентаризацію, оцінку цілісних (єдиних) майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Фондом державного майна України, а також нерухомого майна та майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), або виступає її замовником, укладає договори на проведення оцінки зазначеного майна та затверджує акти оцінки (висновки про вартість майна)КонтрольПро Фонд державного майна України
38у сфері оренди державного майна здійснює контроль за використанням орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, виконанням умов договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємствКонтрольПро Фонд державного майна України
39у сфері оренди державного майна бере участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління уповноважених органів управління після закінчення строку дії договорів орендиКонтрольПро Фонд державного майна України
40у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності утворює відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"наглядову раду з питань оціночної діяльності з числа представників Фонду державного майна України, представників, делегованих іншими органами державної влади, представників громадських організацій, науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності інші консультативні, дорадчі, допоміжні органи та організовує їх роботу, бере участь у їх роботіОрганізаційнаПро Фонд державного майна України
Інформація
Працівники