Міністерство аграрної політики та продовольства України

Показані 1-20 із 1 906 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
1Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів; бере участь в організації продовольчого ринку.(не задано)Департамент тваринництваВивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів; бере участь в організації продовольчого ринку.3.1.12.
2Відповідно до законодавства: бере участь у розробленні загальнодержавних програм селекції за видами та породами тварин, забезпечує реалізацію цих програм;Формування та впровадження політикиДепартамент тваринництва3.1.17
3Готує бюджетні запити, пропозиції до проекту основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, прогнозні розрахунки потреби у бюджетних призначеннях для здійснення програм та заходів, спрямованих на досягнення завдань, виконання яких здійснює Міністерство відповідно до покладених на нього функцій.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
4Здійснює заходи з ефективного використання бюджетних коштів за цільовим призначеннямФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.2. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
5Формує мережу розпорядників нижчого рівня та отримувачів бюджетних коштів, готує для затвердження керівництвом Міністерства лімітні довідки про бюджетні асигнування загального та спеціального фондів та доводить їх до одержувачів. Отримує, перевіряє та подає на затвердження кошториси загального та спеціального фондів, плани асигнувань та плани використання бюджетних коштів у розрізі виконавців відповідних цільових програм та бюджетних установ. Готує та подає Державній казначейській службі України розподіли бюджетних призначень відповідальним виконавцям нижчого рівня та одержувачам бюджетних коштівФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
6Здійснює контроль за дотриманням державної фінансової дисципліни бюджетними установами, що належать до сфери управління Міністерства, і забезпечує інформаційно-аналітичне висвітлення стану виконання ними бюджетної дисципліниФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.4. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
7Приймає участь у розробці нових і вдосконаленні діючих форм фінансових та податкових взаємовідносин держави з підприємствами, установами і організаціями галузей агропромислового виробництваФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.5. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
8Приймає участь у розробці та здійсненні заходів державної фінансової підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексуФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
9Розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення непрямої державної підтримки за рахунок створення сприятливої податкової політикиФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.7. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
10Розробляє моделі системи оподаткування суб'єктів усіх організаційно-правових форм господарювання в галузях агропромислового виробництва та напрямів її розвитку.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.8. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
11Розробляє і вживає заходи щодо збільшення вдосконалення системи страхування в агропромисловому комплексі.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.9. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
12Бере участь у формуванні ринків кредитних та страхових ресурсів у галузях агропромислового виробництва, а також їх інфраструктури.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.10. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
13Організовує проходження, захист пропозицій Міністерства під час підготовки та розгляду проекту державного бюджету на відповідний рік, проектів нормативно-правових актів з питань оподаткування, страхування та грошово-кредитного забезпечення підприємств агропромислового комплексуФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.11. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
14Здійснює розгляд проектів законодавчих та нормативно-правових актів щодо внесення змін до податкового, страхового та бюджетного законодавства, підготовлених іншими розробниками.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.12. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15Організовує впровадження окремих механізмів оподаткування для суб'єктів агропромислового комплексу.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.13. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
16Бере участь у розробці та впровадженні методик і нормативів оподаткування господарської діяльностіФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.14. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
17Проводить аналіз податкових надходжень, а також результативних показників в галузях агропромислового виробництваФормування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.15. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
18Узагальнює інформацію за всіма видами дозвільних документів з метою подання її Міністерству фінансів України для здійснення ними заходів щодо підвищення рівня обґрунтування прогнозних надходжень до бюджету та виявлення додаткових ресурсів щодо наповнення доходної частини бюджету.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.16. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
19Здійснює повноцінне, достовірне і оперативне інформаційно-аналітичне висвітлення державної податкової та фінансово-кредитної політики, проектів законодавчих і нормативно-правових актів, а також діючого законодавства на сайті Міністерства.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.17. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни підпорядкованих бюджетних установ.Формування та впровадження політикиДепартамент фінансово-кредитної політики 3.18. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
Інформація
Працівники
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта