Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Показані 41-60 із 90 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41виконує акти Верховної Ради України, Президента України про надання Україною гуманітарної допомоги іншим державам, у тому числі організовує закупівлю послуг із завантаження, вивезення та складування вантажів, здійснює їх супроводження до місця призначення та передачу отримувачам гуманітарної допомогиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
42здійснює ліквідацію медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, надання екстреної медичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам, заходи з медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання та санаторно-курортне лікування) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, ветеранів служби цивільного захисту (війни), членів їх сімей, медичне обслуговування учнів (вихованців) навчальних закладів ДСНСОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
43організовує провадження наукової, науково-технічної, інвестиційної, інформаційної, видавничої діяльності, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж, є замовником наукових робіт, бере участь у проведенні прикладних науково-дослідних робіт, розробляє та затверджує галузеві стандарти з питань, що належать до компетенції ДСНСОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
44вносить Мінекономрозвитку пропозиції щодо державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сферіПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
45здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, державних службовців і працівників апарату ДСНС, а також осіб, включених до кадрового резервуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
46здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захистуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
47організовує навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, розробляє і затверджує відповідні організаційно-методичні рекомендації та програми з підготовки населення до таких дійОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
48організовує і здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарюванняКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
49організовує та проводить перевірку стану готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та відповідних органів управління ними до дій у разі виникнення надзвичайних ситуаційКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
50здійснює безпосередньо та через свої територіальні органи реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпекиОблікПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
51перевіряє наявність і утримання в стані готовності автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та систем протипожежного захисту на об’єктах, які підлягають обладнанню такими системамиКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
52перевіряє наявність і готовність до використання в разі виникнення надзвичайних ситуацій промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів цивільного захисту, стан їх утримання та ведення облікуКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
53складає акти перевірок, видає приписи, постанови, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, звертається безпосередньо та через територіальні органи до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об’єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захистуКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
54розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Міністра внутрішніх справ для внесення до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власностіОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
55подає міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування інформацію про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захистуІнформаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
56застосовує адміністративно-господарські санкції за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпекиКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
57здійснює методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різного рівняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
58забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС, та проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську і культурно-масову роботу з популяризації служби цивільного захистуІнформаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
59проводить в установленому порядку внутрішній аудитКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
60бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності міжнародних організацій з питань, що належать до компетенції ДСНСОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади