Національна поліція

Показані 21-40 із 63 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, передбачених закономОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
22вживає всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров’яОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
23вживає заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров’я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе встановлює особу за невпізнаним трупомОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
24забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених закономОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
25у межах компетенції, визначеної законом, здійснює контроль за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення воліКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
26вживає заходів із запобігання та припинення насильства в сім’їКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
27бере участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення воліОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
28здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та порядку, визначених законом та іншими нормативно-правовими актами, а також бере участь у здійсненні державної охорониКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
29здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і комунальної власності, а також технічні заходи охоронного призначення у випадках і порядку, передбачених законом або іншими нормативно-правовими актамиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
30здійснює контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна системаКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
31здійснює у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовинОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
32здійснює контроль у межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забрудненняКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
33сприяє забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевостіКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
34здійснює в межах повноважень, передбачених законом, міжнародне співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю та інших питань, що належать до її компетенції, а також забезпечує їх виконанняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
35здійснює представництво та забезпечує виконання зобов’язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції — Інтерполі (далі — Інтерпол) та Європейському поліцейському офісі (Європолі) (далі — Європол)КоординаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
36організовує взаємодію правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та ЄврополуКоординаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
37використовує та надає іншим правоохоронним органам України доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем і банків даних Інтерполу та Європолу, а також вносить до цих банків даних інформацію правоохоронних органів УкраїниОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
38виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є УкраїнаОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
39звертається в межах своєї компетенції із запитами до органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є УкраїнаОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
40організовує в межах своєї компетенції приймання-передавання осіб, які перебувають під вартою на державному кордоні України або за її межамиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта