Національна поліція

Показані 41-60 із 63 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41направляє поліцейських до міжнародних організацій, іноземних держав як представників поліції з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Національної поліціїКоординаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
42забезпечує участь національного персоналу з числа працівників Національної поліції в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, здійснює оперативне управління та контроль за його діяльністю організовує взаємодію з міжнародними організаціями з питань миротворчої діяльностіОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
43у межах інформаційно-аналітичної діяльності формує бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користується базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених закономОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
44здійснює моніторинг оперативної обстановки в державі, вивчає, аналізує і узагальнює результати та ефективність поліцейської діяльності, інформує у порядку та спосіб, які передбачені законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також громадськість про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядкуОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
45здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управлінняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
46у межах повноважень, передбачених законом, надає соціальну і правову допомогу громадянам, сприяє державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язківОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
47забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядуванняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
48забезпечує організацію роботи з добору, вивчення та комплектування органів Національної поліції кваліфікованими кадрамиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
49організує службову підготовку та стажування поліцейських і працівників Національної поліціїОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
50забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист поліцейських, інших працівників Національної поліції та членів їх сімейОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
51бере участь у визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності Національної поліції, в організації та проведенні відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у впровадженні їх результатів в освітній процес та практичну діяльністьОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
52організовує систему психологічного забезпечення поліцейських та працівників Національної поліції і забезпечує її функціонуванняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
53здійснює в межах повноважень, передбачених законом, державний нагляд за охороною праці в органах Національної поліціїКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
54 забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв’язку Національної поліціїОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
55забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, криптографічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена закономОблікПро затвердження Положення про Національну поліцію
56здійснює контроль та вживає заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в центральному органі управління Національної поліції, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Національної поліції, а також на територіях, на яких вони розташованіКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
57організовує діяльність своїх територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, а також науково-дослідних установ та установ забезпеченняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
58виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управлінняКонтрольПро затвердження Положення про Національну поліцію
59організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів Національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв’язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завданьОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
60здійснює інші повноваження, визначені закономОрганізаційнаПро затвердження Положення про Національну поліцію
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта