Ясинуватськa районна державна адміністрація

Показані 21-40 із 140 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація подає в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потребАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
22Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація здійснює в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльностіАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
23Повноваження в галузі бюджету та фінансів. Місцева державна адміністрація визначає і встановлює норми споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснює контроль за їх дотриманнямАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
24Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики. Місцева державна адміністрація здійснює на відповідній території управління об'єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління, сприяє створенню на цих об'єктах систем управління якістю, систем екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громадАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
25До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язкуАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
26Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики. Місцева державна адміністрація забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, подає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, будівельних матеріалів, наданням побутових, комунальних та інших послуг населенню, підготовкою кадрівАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
27Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики. Місцева державна адміністрація бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"Адміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
28Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку. Місцева державна адміністрація організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів відповідно до державних норм і стандартівАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
29Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку. Місцева державна адміністрація розробляє та затверджує схеми санітарного очищення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та організовує окреме збирання побутових відходів, інших видів відходів як вторинної сировиниАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
30До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та дітейАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
31Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку. Місцева державна адміністрація погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та Законом України "Про землеустрій" ( 858-15 ), щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері містобудування та архітектури, охорони культурної спадщиниАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
32Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку. Місцева державна адміністрація здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умовАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
33Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація розпоряджається землями державної власності відповідно до законуАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
34До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань використання землі, природних ресурсів, охорони довкілляАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
35Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля. Місцева державна адміністрація погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та Законом України "Про землеустрій" ( 858-15 ), щодо відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовищаАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
36Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді. Місцева державна адміністрація реалізовує державну політику в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молодіАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
37Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді. Місцева державна адміністрація сприяє розвитку науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня виробництва та якості продукції, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення її ефективності та конкурентоспроможності забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів, створення територіальних інноваційних центрів і технопарківАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
38До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань зовнішньоекономічної діяльностіАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
39Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення. Місцева державна адміністрація реалізує державну політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. Сприяє розвитку їх соціального забезпечення, правильному і своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів соціального захистуАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
40Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення. Місцева державна адміністрація створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів соціального захисту населення, підвищення рівня і якості обслуговування в нихАдміністрування регулюванняПро місцеві державні адміністрації
Інформація