Державне агентство водних ресурсів України

Показані 41-52 із 52 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41проводить аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земельОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
42організовує та координує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсівКоординаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
43погоджує документацію із землеустрою у випадках та порядку, що визначеніЗемельним кодексом України та Законом України “Про землеустрій”, щодо відповідності зазначеної документації водному законодавствуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
44розробляє заходи щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водоюОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
45готує та вносить на розгляд Міністра екології та природних ресурсів пропозиції до державних цільових програм щодо прогнозів розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на коротко- та середньостроковий періоди і забезпечує їх виконанняПрогнозуванняПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
46забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у сфері розвитку водного господарства і гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсівІнформаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
47здійснює міжнародне співробітництво у галузі використання і охорони вод та відтворення поверхневих водних ресурсів прикордонних водОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
48готує пропозиції щодо укладення та денонсації міжнародних договорів, укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеру, забезпечує виконання узятих Україною за міжнародними договорами зобов’язань з питань, що належать до його компетенціїОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
49надає пропозиції щодо обсягів державного замовлення для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсівПлануванняПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
50організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
51здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держводагентства, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управлінняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
52здійснює інші повноваження, визначені закономОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України
Інформація
Працівники