Державна служба статистики України

Показані 1-20 із 34 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністрові економічного розвитку і торгівліРегулюванняПро затвердження Положення про Державне агентство резерву України, Про затвердження Положення про Державну службу статистики України
2затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведенняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
3розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих юридичних осіб і подає Міністру економічного розвитку і торгівлі проекти довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостереженьПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
4організовує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень і подає звіти про їх виконання Міністрові економічного розвитку і торгівліПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
5здійснює керівництво всіма роботами, пов’язаними з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів, розробляє та затверджує програми переписів і переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення переписів, методики переписів, Концепцію технології оброблення даних перепису населення, програми розроблення матеріалів переписівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
6здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахункиОблікПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
7забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для користувачів щодо якості статистичних данихОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
8організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств)КонтрольПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
9розробляє, вдосконалює та впроваджує науково обґрунтовану статистичну методологіюОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
10забезпечує створення та ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та реєстрів респондентів статистичних спостереженьОблікПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
11розробляє, вдосконалює та впроваджує звітно-статистичну документацію, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для проведення статистичних спостереженьОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
12погоджує за поданням державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію, що пов’язані із збиранням і використанням адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощоОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
13забезпечує методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктахОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
14складає загальний табель (перелік) і альбом форм державних статистичних спостережень, а також типових форм первинної облікової документації, необхідних для проведення державних статистичних спостережень, перелік звітної документації, що пов’язана із збиранням і використанням адміністративних данихОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
15забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостереженьОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
16проводить моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на респондентівКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
17використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов’язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних данихОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
18надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів УкраїниОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
19проводить моніторинг та задовольняє потреби користувачів у статистичній інформаціїКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
20забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та оприлюднення основних положень статистичної методологіїОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу статистики України
Інформація
Працівники
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта