Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Показані 1-20 із 83 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносинАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
2бере участь у розробленні та виконанні державних, галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванніАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
3розробляє нормативно-технічні документи, державні стандарти, норми і правила у сфері земельних відносин в установленому законодавством порядкуАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
4проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земельАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
5бере участь у державному регулюванні планування територійАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
6розробляє стандарти і технічні регламенти у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядки створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз данихАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
7здійснює ліцензування проведення землеоціночних робіт та земельних торгів, контроль за додержанням суб’єктами господарювання відповідних ліцензійних умовАдміністрування регулюванняПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
8здійснює міжнародне співробітництво у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та з питань встановлення, унормування, збереження, обліку, реєстрації географічних назв, а також створення та ведення Державного реєстру географічних назв, зокрема бере участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладає міжнародні договори України міжвідомчого характеруОрганізаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
9забезпечує здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є УкраїнаОрганізаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
10здійснює державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністюКонтрольПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
11здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земельОблікПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
12координує топографо-геодезичну і картографічну діяльність та здійснює методичне керівництво топографо-геодезичними та картографічними роботамиКоординаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
13здійснює в установленому порядку реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем, яка застосовується під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомокОблікПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
14погоджує виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктівОрганізаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
15здійснює моніторинг геодезичних пунктівКонтрольПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
16здійснює обстеження і відновлення пунктів державної геодезичної і нівелірної мереж, аналізує їх стан та розробляє пропозиції щодо їх удосконаленняКонтрольПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
17проводить картографічний моніторинг території України, включаючи шельфову зону та населені пунктиКонтрольПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
18здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, організовує зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконанняОблікПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
19забезпечує виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аерозйомки та космічних зйомок для дистанційного зондування ЗемліОрганізаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
20забезпечує функціонування та розвиток державної геодезичної мережіОрганізаційнаПро Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру
Інформація
Працівники
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта