Державна служба України з питань праці

Показані 21-40 із 96 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
21видає у передбачених законодавством випадках гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалинАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
22здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, веде їх облік та визначає порядок проведення державного технічного огляду таких засобівАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
23здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпекиАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
24здійснює у передбачених законодавством випадках реєстрацію гірничих відводів на розробку родовищ місцевого значенняАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
25бере участь у проведенні державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту щодо відповідності їх нормативним актам про охорону праціАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
26бере участь у проведенні державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва відповідно до вимог законодавстваАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
27видає в установленому порядку роботодавцям, суб’єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні або за кордоном, здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця, а також фондам загальнообов’язкового державного страхування обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції Держпраці, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавстваАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
28бере участь у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекиКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
29бере участь у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництвіКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
30бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішенняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
31бере участь у роботі з удосконалення системи ведення обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до компетенції ДержпраціОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
32бере участь у професійній атестації експертів, які проводять експертизу проектної та містобудівної документації щодо дотримання нормативів з питань охорони праціОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
33координує відповідно до законодавства роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів господарювання у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осібКоординаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
34здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядуванняКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
35розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських організацій роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання, бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих програмПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
36здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працюКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
37здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списківКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
38здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праціКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
39здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи використання праці іноземців та осіб без громадянства наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштуванняКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
40здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу щодо реклами про вакансії (прийом на роботу)КонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади