Державна служба України з питань праці

Показані 41-60 із 96 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осібКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
42здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадківКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
43здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за діяльністю Фонду соціального страхування УкраїниКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
44здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємствКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
45здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого наглядуКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
46здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпекиКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
47здійснює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами технічних регламентів та бере участь у розробленні правил і процедури ринкового нагляду за об’єктами технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у відповідній сферіКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
48здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівниківКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
49здійснює контроль за відповідністю визначеним вимогам віднесення вугільних шахт, що небезпечні внаслідок наявності газу, можливості раптових викидів та гірських ударів, до відповідних категорійКонтрольПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
50забезпечує складення санітарно-гігієнічних умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праціОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
51готує та подає пропозиції щодо призначення органів з оцінки відповідностіОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
52веде облік підіймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об’єктів нафтогазового комплексу та інших об’єктівОблікПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
53визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекиОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
54веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань праці, охорони праці, зайнятості населення та гігієни праці, державний реєстр об’єктів підвищеної небезпекиОблікПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
55сприяє формуванню реєстру підприємств та організацій відповідно до груп ризику для здоров’я працівників та Державного реєстру професійних захворюваньОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
56організовує формування та ведення інформаційної бази для прогнозування та проведення аналізу тенденцій забезпечення прав людини відповідно до компетенції ДержпраціОблікПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
57здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держпраці, вивчає, узагальнює та поширює досвід іноземних держав, бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів, залученні та координації міжнародної технічної допомоги, представляє у визначеному порядку інтереси України у міжнародних організаціяхОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
58формує державне замовлення на науково-дослідні роботи з питань охорони праці, гігієни праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, об’єктами підвищеної небезпеки, контролює виконання державного замовленняПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
59формує та фінансує державне замовлення на підготовку кадрів з питань гігієни праціПлануванняПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
60виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управлінняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну службу України з питань праці
Інформація
Працівники
Підпорядковані органи влади