Державна фінансова інспекція України

Показані 1-20 із 25 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України, Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
2вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме вимагає від керівників та інших службових осіб підконтрольних установ усунення виявлених порушень законодавстваКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
3вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме звертається до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активівКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
4вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме проводить аналіз стану дотримання фінансової дисципліни та про його результати повідомляє органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядуванняКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
5вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме готує і подає до відповідних державних органів пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшомуКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
6вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме здійснює контроль за виконанням вимог і пропозицій, поданих Держфінінспекцією та її територіальними органами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування за результатами державного фінансового контролю, та інформує про це Кабінет Міністрів України і МінфінКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
7вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає стягнення до осіб, винних у порушенні законодавстваКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
8вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме передає правоохоронним органам матеріали ревізій, перевірок державних закупівель у разі встановлення порушень законодавства, що передбачають кримінальну відповідальність або містять ознаки корупційних діяньКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
9забезпечує участь представників Держфінінспекції в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталуОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
10здійснює розгляд листів, заяв і скарг про факти порушення законодавства з фінансових питань, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усуненняОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
11подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України і Мінфіну звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавстваІнформаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
12отримує та аналізує звітність про результати діяльності підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраційОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
13здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління ДержфінінспекціїОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
14інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначеній сферіІнформаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
15здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держфінінспекції, її територіальних органівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
16здійснює інші повноваження, визначені закономОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
17здійснює державний фінансовий контроль за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектора економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетівКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
18здійснює державний фінансовий контроль за дотриманням законодавства про державні закупівліКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
19здійснює державний фінансовий контроль за діяльністю суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадженняКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
20здійснює контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власностіКонтрольПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України
Інформація
Органи, функції яких перейшли до суб'єкта