Державна аудиторська служба України

Показані 1-20 із 39 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
1узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів УкраїниРегулюванняПро затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію України, Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
2сприяє забезпеченню законного та ефективного використання державних і комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами господарювання державного сектору економіки, визначеними в установленому порядкуАдміністрування регулюванняПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
3вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому, а саме проводить аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявляє причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, готує рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у подальшомуКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
4вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому, а саме подає зазначені рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
5вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому, а саме здійснює контроль за станом врахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозиційКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
6вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме вимагає від керівників та інших осіб підприємств, установ та організацій, що контролюються, усунення виявлених порушень законодавства здійснює контроль за виконанням таких вимогОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
7вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме звертається до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активівОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
8вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавстваКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
9вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме передає в установленому порядку правоохоронним органам матеріали за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діяньОрганізаційнаПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
10здійснює контроль за цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активівКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
11здійснює контроль за досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштівКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
12здійснює контроль за цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантіїКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
13здійснює контроль за достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі)КонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
14здійснює контроль за відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань заенергосервісом затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісуКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
15здійснює контроль за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетівКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
16здійснює контроль за дотриманням законодавства про державні закупівліКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
17здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджетуКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
18здійснює контроль за станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітностіКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
19здійснює контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власностіКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
20здійснює контроль за станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів, станом внутрішнього контролю в інших підконтрольних установахКонтрольПро затвердження Положення про Державну аудиторську службу України
Інформація
Працівники