Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Показані 41-60 із 169 записів.
#НазваТипНПА
 
 
 
41узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів УкраїниАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
42видає ліцензії на провадження діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням інформації, яка складає кредитну історіюАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
43затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням інформації, яка складає кредитну історію, та порядок здійснення контролю за дотриманням таких умовАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
44встановлює плату за реєстрацію документів і видачу ліцензій відповідно до законів з питань регулювання ринків фінансових послугАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
45встановлює обмеження щодо суміщення надання певних видів фінансових послугАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
46визначає критерії та нормативи ліквідності, капіталу і платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, якості систем управління та управлінського персоналу, дотримання правил надання фінансових послуг, а також інші показники і вимоги, що обмежують ризики, пов'язані з проведенням операцій з фінансовими активамиАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
47затверджує методику формування небанківськими фінансовими установами, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, резервів для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (в тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісіїАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
48встановлює у передбачених законом випадках порядок формування і використання резервних та інших фондів фінансових установАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
49здійснює сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації фінансової установиАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
50визначає в межах своїх повноважень можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установамиАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
51встановлює додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо такі вимоги не визначені закономАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
52встановлює вимоги щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання фінансових установ, пов'язаного з наданням фінансових послугАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
53встановлює правила підготовки, надання та обробки даних щодо діяльності фінансових установ за напрямами здійснення наглядуАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
54розробляє відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у фінансових установахАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
55встановлює порядок розкриття інформації та складення звітності учасниками ринків фінансових послуг відповідно до законодавстваАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
56встановлює умови та порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установахАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
57встановлює порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установіАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
58приймає рішення про погодження або відмову у видачі письмового погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установіАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
59здійснює відповідно до законодавства державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових установ (крім банків, професійних учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, Державної казначейської служби України та державних цільових фондів)Адміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
60визначає порядок подання інформації про існування небанківської фінансової групи, в тому числі структуру власності такої групи та види діяльності її учасниківАдміністрування регулюванняПро Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Інформація
Працівники