Міністерство енергетики України

Показані 201-220 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
201Бере участь в опрацюванні та погодженні планів робіт, що розглядаються іншими структурними підрозділами Міненерговугілля, але стосуються підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля УкраїниФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ п. 3.45 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУвизначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
202Бере участь в межах компетенції при підготовці пропозицій щодо погодження кандидатур керівників підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля УкраїниФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ п. 3.46 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
203Здійснення постійного аналізу чинної нормативно-правової бази в частині фінансово-економічної політики ПЕК.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.31. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів
204У межах своїх повноважень здійснює листування з центральними органами виконавчої влади та вирішує питання, що віднесені до його компетенціїФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ п. 3.47 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУвизначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
205Участь, в межах компетенції Департаменту, у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВп. 3.41. ПОЛОЖЕННЯ про Департамент економіки та фінансів забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
206Готує довідки, аналітичні матеріали для розгляду на засіданнях колегій та нарадах у керівництва МіністерстваФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ п. 3.48 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУвизначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
207Бере участь у здійсненні інших повноважень, передбачених чинним законодавствомФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО - ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ п. 3.49 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА АТОМНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУвизначає пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
208 Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ3.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, довгострокових зобов'язань за енергосервісом, узятих на облік органами Казначейства України Бюджетний кодекс України
209Забезпечує нормативно-правове регулювання у нафтогазовому комплексіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУп. 3.1.1 Положення про Департамент нафтогазового комплексуМіненерговугілля є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах (далі - паливно-енергетичний комплекс), а також забезпечує формування державної політики у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики та теплопостачання Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
210 Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами підприємств, установ, організацій, які підпорядковані Міністерству. Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ3.5 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗабезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством Бюджетний кодекс України
211Організовує розроблення та реалізацію організаційно-технічних заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки державних підприємств ПЕК.Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт 3.6. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Розробляє та здійснює комплекс заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління Кодекс цивільного захисту України
212Здійснює в межах функціональних повноважень Управління координацію роботи, методичне керівництво та моніторинг за діяльністю Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості.Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт 3.19 ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Здійснює керівництво створеними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниКерівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням Кодекс цивільного захисту України
213Здійснює на підприємствах ПЕК моніторинг виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, відповідно до аварійних планів.Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт 3.24. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Здійснює керівництво створеними ним аварійно-рятувальними службами, забезпечує їх діяльність та здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниКерівництво створеними ними аварійно-рятувальними службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням. Забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Кодекс цивільного захисту України
214Розробляє План заходів цивільного захисту Міненерговугілля України на особливий період, контролює їх виконання.Забезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт 3.8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Бере участь в реалізації державної політики у сфері цивільного захисту Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади Кодекс цивільного захисту України
215Приймає участь у розслідуванні аварій та нещасних випадків, що сталися на підприємствах ПЕК, у складі утворених комісійЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт .3.25. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією із спеціального розслідування нещасного випадку до складу якої входить керівник або представник органу управління підприємства. До складу спеціальної комісії входять представник органу управління підприємства представник органу управління підприємства Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвіОрганізовує розслідування та веде облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок Про охорону праці
216Опрацьовує практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів УкраїниФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУп. 3.1.2 Положення про Департамент нафтогазового комплексуузагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
217Інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у нафтогазовому комплексіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУп. 3.1.3 Положення про Департамент нафтогазового комплексуінформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
218Формує та надає відповідні відомості про об’єкти державної власності розпоряднику Єдиного реєстру об’єктів державної власностіУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.6 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИзабезпечують надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності відомостей про об'єкти державної власності для формування і ведення зазначеного реєстру Про управління об'єктами державної власності
219Готує проекти наказів про введення підземних сховищ нафти, газу у дослідно-промислову та промислову експлуатацію; про введення родовища або окремого покладу нафти і газу в дослідно-промислову або в промислову розробкуФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУп. 3.1.4 Положення про Департамент нафтогазового комплексуприймає рішення щодо введення підземних сховищ нафти, газу чи продуктів їх переробки у дослідно-промислову та промислову експлуатацію Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
220Спільно з відповідними структурними підрозділами Міненерговугілля України здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням державного майна (в тому числі й того, що обліковується на балансах і не увійшло до статутних капіталів господарських товариств), що належить до сфери управління Міненерговугілля УкраїниУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.4 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИведуть облік об'єктів державної власності, що перебувають в їх управлінні, здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів Про управління об'єктами державної власності
Інформація
Працівники