Міністерство енергетики України

Показані 281-300 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
2813.10. Надає необхідну методичну і практичну допомогу структурним підрозділам апарату Міністерства, підприємствам, організаціям і установам, що належать до сфери управління Міністерства, щодо застосування актів законодавства з питань трудових і соціальних відносин та оплати праці.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіненерговугілля у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами і організаціями Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2823.11. Здійснює заходи щодо реалізації соціального партнерства з Міністерством соціальної політики України, Національною тристоронньою соціально-економічною радою, Національною службою посередництва і примирення, галузевими профспілками з питань, які належать до компетенції Управління.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.11. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИСоціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод Про соціальний діалог в Україні
2833.12. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань з питань трудових і соціальних відносин.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.12. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіненерговугілля у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2843.13. У межах компетенції готує пропозиції щодо внесення змін до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.13 ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіненерговугілля у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2853.14. Бере участь у розробленні планів економічного та соціального розвитку паливно-енергетичного комплексу на відповідний період у межах своїх повноважень.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.14. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИУзагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
286Приймає участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до компетенції УправлінняЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУпункт 3.22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості УкраїниЦентральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
2873.15. Готує матеріали та проекти відповідей на доручення Президента України, Кабінету Міністрів України, на запити народних депутатів з питань, що належать до компетенції Управління.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.15. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИОсновними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, є: 1) забезпечення нормативно-правового регулювання; 2) визначення пріоритетних напрямів розвитку; 3) інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики Про центральні органи виконавчої влади
2883.16. Визначає в установленому порядку умови матеріального забезпечення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.16. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИНадати керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, та об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, підприємств, заснованих на комунальній власності, право встановлювати Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств
2893.17. Здійснює організаційні заходи з розроблення та підписання проектів Галузевих угод, що укладаються між Міністерством і соціальними партнерами, та подання укладених Галузевих угод на повідомну реєстрацію у встановленому порядку.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.17. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИУгода укладається на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній основі: на національному рівні - генеральна угода; на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні - територіальні угоди Про колективні договори і угоди
2903.18. Здійснює моніторинг стану погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля. Організовує роботу тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення) та стипендій і здійснює підготовку матеріалів до її засідання. Аналізує та готує інформацію з цих питань для надання центральним органам виконавчої влади.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.18. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИМіністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям утворити тимчасові комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат
2913.19. За даними державного статистичного спостереження, здійснює аналіз діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами держави, з питань, що належать до компетенції Управління.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.19. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИодержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2923.20. Здійснює координацію роботи та контроль за діяльністю ДП «Науково-дослідний проектний та впроваджувальний центр «Укренергопраця» у межах повноважень Управління.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.20. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИЗдійснюючи управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів України: 1) визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які здійснюють функції з управління об'єктами державної власності Про управління об'єктами державної власності
2933.21. Самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства організовує і скликає наради з питань організації та оплати праці, соціального захисту працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.21. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИскликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2943.22. Аналізує пропозиції щодо поліпшення трудової і соціальної політики, надані підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Міністерства.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИУкладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори Про колективні договори і угоди
2953.23. У межах своєї компетенції забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності паливно-енергетичного комплексу.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.23. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИзабезпечують державне регулювання мобілізаційної підготовки у відповідній сфері управління та галузі національної економіки, керують мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
2963.24. У межах повноважень бере участь у розробленні та виконанні Антикорупційної програми Міненерговугілля.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.24. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИАнтикорупційні програми приймаються в: Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних цільових фондах - шляхом затвердження їх керівниками Про запобігання корупції
2973.25. Здійснює інші функції, що відповідають спрямованості покладених на Управління завдань.Інші функціїУПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ3.25. ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИЗвернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань Про звернення громадян
298Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб та працівників Міненерговугілля, які виконують функції з обслуговування (далі – працівники), вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиківЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.3 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків Питання запобігання та виявлення корупції
299Повідомляє у письмовій формі Міністра, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами чи працівниками МіненерговугілляЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.4 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниПовідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеній Міністром Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації Питання запобігання та виявлення корупції
300Забезпечення нормативно-правового регулювання в електроенергетичному комплексіФормування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУп. 2.2. Положення про Департамент електроенергетичного комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості Українирозробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Інформація
Працівники