Міністерство енергетики України

Показані 301-320 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
301Веде облік посадових осіб та працівників притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушеньЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.5 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВеде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень Питання запобігання та виявлення корупції
302Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупціїЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.6 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниВзаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції Питання запобігання та виявлення корупції
303Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності посадових осіб, працівників Міненерговугілля та працівників підприємств Міненерговугілля, до вчинення корупційних правопорушеньЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.7 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниРозглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень Питання запобігання та виявлення корупції
304Повідомляє у письмовій формі Міністру та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами та працівниками МіненерговугілляЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.8 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниУ разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції Питання запобігання та виявлення корупції
305організовує за дорученням керівництва підготовку проектів нормативно-правових актів, наказів (інших документів), що стосуються питань управління майном; Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 1 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
306Надає, узгоджені з структурними підрозділами Міненерговугілля України, пропозиції щодо приватизації об’єктів державної власностіУправління об’єктами державної власностіДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИНп. 3.1.20 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ТА МАЙНОВИХ ВІДНОСИН МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИПропозиції стосовно включення об'єктів права державної власності до переліку подаються уповноваженими органами управління за формою згідно з додатком 1 до 1 лютого поточного року Деякі питання включення об'єктів права державної власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизаціїІніціювати приватизацію об'єктів можуть державні органи приватизації, уповноважені органи управління або покупці Про приватизацію державного майна
307Забезпечує розроблення та виконання Антикорупційної програми МіненерговугілляЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.9 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниАнтикорупційні програми приймаються в міністерствах Про запобігання корупції
308організовує та забезпечує проведення роботи колегії Міністерства;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 2 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
309здійснює управління майном апарату Міністерства в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 3 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
310організовує придбання, веде облік, зберігання матеріальних цінностей та їх розподіл між структурними підрозділами Міністерства в установленому порядку;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 4 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниБухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дня реєстрації підприємства до його ліквідації Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
311Проводить розрахункові операції в Державній казначейській службі України та в інших банківських установах.Забезпечення діяльностіДЕПАРТАМЕНТ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ3.6 ПОЛОЖЕННЯ про Департамент бюджетного фінансування та звітності Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниСуб"єктами правових відносин, що виникають при здійсненні переказу коштів, є учасники, користувачі (платники, отримувачі) платіжних систем Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
312Забезпечує ведення обліку контрольних завдань, реалізація яких передбачена актами законодавства, дорученнями вищих органів державної влади, наказами і дорученнями керівництва міністерства, протоколами апаратних нарадЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.10 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуЗдійснення контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої владиКонтролю підлягають акти, доручення, які містять конкретні завдання органам виконавчої влади щодо здійснення заходів, розгляду або вирішення питань тощо Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України
313здійснює контроль за збереженням матеріальних цінностей у структурних підрозділах апарату Міністерства;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 5 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
314Забезпечує ведення обліку контрольних завдань, реалізація яких передбачена запитами народних депутатів УкраїниЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.10 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуПрезидент України, керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, до яких звернуто запит, зобов'язані повідомити народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п'ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою України, строк Про статус народного депутата України
315Забезпечує ведення обліку контрольних завдань, реалізація яких передбачена зверненнями народних депутатів УкраїниЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.10 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуОрган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким адресовано депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту його одержання розглянути і дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання Про статус народного депутата України
316Забезпечує ведення обліку контрольних завдань, реалізація яких передбачена адвокатськими запитамиЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.10 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуОрган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" Про адвокатуру та адвокатську діяльність
317здійснює облік, звіряє наявність та рух матеріальних цінностей, опрацьовує документи щодо їх списання з облікових даних;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 6 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
318Забезпечує ведення обліку контрольних завдань, реалізація яких передбачена запитами правоохоронних органівЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.10 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуВзяття документа на контроль здійснюється на підставі резолюції керівника установи або його заступника Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади
319організовує підтримання в належному стані всі службові і спеціальні приміщення апарату Міністерства та прилеглу до адмінбудинків територію, контролює виконання умов укладених договорів з цих питань;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 7 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
320організовує проведення ремонтних і профілактичних робіт службових і технічних приміщень, меблів, оргтехніки та обладнання відповідно до укладених договорів з цих питань;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 10 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
Інформація
Працівники