Міністерство енергетики України

Показані 321-340 із 728 записів.
#Назва функції структурного підрозділуКласифікаторПідрозділПоложення про структурний підрозділПідзаконний актЗакон або інший акт, що має силу закону
 
321Опрацьовує проекти антикорупційних програм підприємств Міненерговугілля, що подаються на погодженняЗабезпечення діяльностіСЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ3.10 Положення про Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗабезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Міненерговугілля, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління, та господарських товариствах, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави Про затвердження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
322Здійснює перевірку стану виконання структурними підрозділами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерства, завдань, контроль за якими покладено на УправлінняЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.11 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуПеревіряє стан виконання структурними підрозділами апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
323Забезпечує надання інформаційних матеріалів структурним підрозділам, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління міністерства щодо строків виконання завдань, що контролюються вищими органами виконавчої владиЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.12 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуГотує і систематично надає структурним підрозділам апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальним органам, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, інформаційні матеріали щодо строків виконання вимог актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
324Забезпечує підготовку аналітичних та інформаційних матеріалів для керівництва міністерства про хід виконання завдань, контроль за якими покладено на Управління, та вносить пропозиції про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, за їх невиконання або неналежне виконанняЗабезпечення діяльностіУПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЮ ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ДОКУМЕНТООБІГУрозділ 3 абз.13 Положення про Управління контролю виконавської дисципліни та документообігуГотує аналітичні та інформаційні матеріали для керівництва центрального органу виконавчої влади про хід виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва центрального органу виконавчої влади, вносить пропозиції керівнику центрального органу виконавчої влади про притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за їх невиконання або неналежне виконання Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з контролю апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
325організовує та здійснює налагодження телефонного зв’язку в приміщеннях Міненерговугілля; забезпечує організацію проведення селекторних нарад за допомогою відео-зв"язкуЗабезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 9 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
326здійснює замовлення, виготовлення електронних перепусток працівників Міненерговугілля; здійснює замовлення на виготовлення печаток та штампів апарату Міністерства;Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 15 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
327здійснює замовлення або продовження перепусток до Кабінету Міністрів України для керівного складу Міністерства та для автомобілів Міністра і його заступників; Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 16 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
328опрацьовує проекти договорів щодо забезпечення апарату Міністерства з подальшим їх супроводом; надає пропозиції до річного плану закупівель Міненерговугілля; узгоджує проекти договорів зі структурними підрозділами: бухгалтерською, юридичною, антикорупційною службою, тощо Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 8 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
329організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному та нафтогазовому комплексах, правильного застосування законодавства в Міністерстві, на підприємствах галузі у представленні інтересів Міністерства в судах;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 1 п.2.1 Положення про Департамент правового забезпечення організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері, правильного застосування законодавства в органі виконавчої влади, на підприємстві, що належить до сфери його управління, у представленні інтересів органу виконавчої влади в судах Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
330надає пропозиції до бюджетного запиту за програмою 1101010 "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості"; Забезпечення діяльностіАДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯабзац 17 розділу ІІІ ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративне управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості УкраїниЗдійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організація та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі Бюджетний кодекс України
331за дорученням керівника розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 2 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
332перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Міністра, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 3 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
333 проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 4 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами органу виконавчої влади, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
334переглядає разом із структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 5 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення переглядає разом із структурними підрозділами органу виконавчої влади нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
335 інформує Міністра про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 6 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення інформує керівника органу виконавчої влади про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
336 вносить Міністру пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 7 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення вносить керівникові органу виконавчої влади пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
337разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства узагальнює практику застосування законодавства у паливно-енергетичному комплексі, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Міністра для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 8 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення разом із заінтересованими структурними підрозділами органу виконавчої влади узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника органу виконавчої влади для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
338розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 9 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади, та готує пропозиції до них Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
339здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 10 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
340 погоджує (візує) договори (контракти) в частині наявності в них всіх суттєвих умов, визначених чинним законодавством України, які необхідні для відповідних видів договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;Формування та впровадження політикиДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯпідпункт 11 п. 2.1 Положення про Департамент правового забезпечення організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації
Інформація
Працівники